Vesi kuuluu kansalle – maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa Vesi on meidän -kansalaisaloitetta

TIEDOTE 10.6.2021
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski on enemmän kuin tyytyväinen valiokunnan päätökseen kannattaa Vesi on meidän -kansalaisaloitetta. Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää mietinnön lausumassa, että eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteen ja edellyttää valtioneuvostoa aloittamaan valmistelutyön vesihuollon yksityistämisen kieltämiseksi.

– Vesi on elämän edellytys ja ihmisoikeus, ei kauppatavaraa. Se on kansallisomaisuutta, jonka tulee säilyä kansan omistuksessa, toteaa Myllykoski.

Vesi on meidän -kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että käynnistetään lainvalmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille. Kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään maa- ja metsätalousvaliokunta on päättänyt edellyttää valtioneuvostoa ryhtymään mahdollisimman ripeästi kyseisiin toimiin.

– Kokemuksesta tiedämme, että luonnollisten monopolien myyminen yksityisille sijoittajille on virhe. Se oli virhe sähköverkkojen kohdalla ja se olisi ollut virhe vesihuollon kohdalla, sanoo Myllykoski.

Kansalaisaloitteessa perustellaan, että vesihuollon yksityistämisellä on ollut huonoja seurauksia muualla. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa veden hinta nousi ja jakeluongelmat kasvoivat yksityistämisen seurauksena. Berliinissä ja Pariisissa vesihuolto jouduttiin ottamaan takaisin julkiseen omistukseen yksityisen omistuksen aiheuttamien ongelmien vuoksi.

– Haluan osoittaa suuren kiitoksen Vesi on meidän -kansalaisaloitteen tekijöille. Aloite on laadukas, ajankohtainen ja todella tärkeä. Olen myös erittäin tyytyväinen valiokuntamme järkilinjaan ja sen päätökseen kannattaa kansalaisaloitetta, kertoo Myllykoski.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö kokonaisuudessaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/MmVM_11+2021.aspx