Velallisen oikeusturvaa pitää parantaa laajentamalla velkojan tilitysvelvoitetta

Tiedote 9.12.2020
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt yhdessä muiden kansanedustajien kanssa kirjallisen kysymyksen oikeusministerille velkojan tilitysvelvoitteen laajentamisesta velallisen oikeusturvan parantamiseksi. Kysymyksessään kansanedustajat ehdottavat velkojalle velvollisuutta laatia nykyistä kattavampi selvitys velallisen asemasta sekä suoritusten kohdentumisesta ja tilityksestä.

– Velkojan kattava selvitys velallisen kokonaisasemasta olisi parannus velallisen oikeusturvaan ja helpottaisi parhaan mahdollisen maksusuunnitelman laatimista, toteavat kansanedustajat.

Epäselvyydet luottosuhteessa voivat synnyttää monenlaisia ongelmia. Nykyisen sääntelyn puitteissa on muun muassa mahdollista joutua perusteetta ulosottoperintään, jos tuomioistuin päätyy tarkemman selvityksen puuttuessa vahvistamaan perusteettomia saatavia.

– Erityisesti tilanteisiin, joissa on kyse saatavien perinnästä tai maksukyvyttömyysmenettelystä, toisi tilitysvelvoite enemmän läpinäkyvyyttä ja siten turvaa velalliselle, sanovat kansanedustajat.

Lisäksi laajemman tilitysvelvoitteen tuoma läpinäkyvyys vähentäisi tarvetta riita-asioiden käsittelyille tuomioistuimissa ja toisi siten säästöjä yhteiskunnalle. Läpinäkyvyys parantaisi myös luottamusta pankkijärjestelmään ja olisi yleisesti hyödyllinen uudistus oikeusvaltiossa.

Kirjallisessa kysymyksessään kansanedustajat pyytävät ministeriltä vastausta, mihin toimenpiteisiin hallituksessa ryhdytään tilitysvelvoitteen laajentamiseksi ja velallisen oikeusturvan parantamiseksi.

Kysymyksen ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Jari Myllykoski (vas), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Jukka Kopra (kok), Johannes Koskinen (sd), Antero Laukkanen (kd), Leena Meri (ps), Veijo Niemi (ps), Jari Ronkainen (ps), Arto Satonen (kok), Joakim Strand (r), Ville Vähämäki (ps) ja Peter Östman (kd).