Tag Archives: maksuhräiriö

Tiedote 12.11.2020
Julkaisuvapaa heti

Tänään torstaina eduskunnassa käsitellään vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykosken yhdessä seitsemän muun kansanedustajan kanssa tekemää lakialoitetta maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämiseksi. Lakialoitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa.

...lue lisää

Oikeusministeriön virkamiehet pitää saada ripeästi töihin maksuhäiriömerkintärekisterilain uudistamiseksi Hallitusohjelman hengen ja Eduskunnan enemmistön tahdon mukaisesti.

Tämänpäiväisen YLEn uutisen maksuhäiriömerkinnöistä ja arvion niiden kasvusta pitää herättää toimimaan, selkää ei saa kääntää. Häpeärekisteri pitää poistaa velkansa maksaneilta, ja siten mahdollistaa ihmisten osallistuminen yhteiskuntaan ilman poissulkevia rajoitteita.

Eduskunnassa on tehty viime ja tällä vaalikaudella lakialoite, jonka tarkoituksena on korjata yleinen ongelma, jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää vielä siinäkin vaiheessa, kun velka on maksettu. Lakialoitteissa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten, että maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotietorekisteristä aina heti, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut. Molemmilla kerroilla lakialoitteen on allekirjoittanut yli sata Kansanedustajaa yli puoluerajojen.

On päivänselvää, että koronakriisi lisää voimakkaasti velkaantumista ja sen myötä lisääntyvät maksuhäiriömerkinnät. Siksikin uudistusta tarvitaan pikaisesti.

Tällä vaalikaudella eduskunnan Talousvaliokunta käsitteli Hallituksen esitystä HE 53/2020 vp (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_12+2020.aspx) kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluville luotoille paitsi hyödykesidonnaisille luotoille asetettaisiin tilapäinen 10 prosentin korkokatto. Esityksen mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä muutettaisiin väliaikaisesti COVID-19 -epidemiaan liittyvän poikkeustilan vuoksi. Tässä yhteydessä valiokunta laati maksuhäiriömerkintää koskevan lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti, tulee poistaa rekisteristä 1 kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta. Lainsäädäntöesitykset on tuotava eduskuntaan viimeistään vuoden 2021 kevätistuntokauden aikana.”

Nyt on välttämätöntä kääriä hihat ja ryhtyä töihin.