Puheenvuoro hallintarekisteristä

Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 2.5.2017

Arvoisa rouva puhemies,

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on noussut kuopastaan.

Hallituksen esityksessä on EU:n arvopaperikeskusasetuksesta seuraavia muutoksia, jotka meidän on pakko tehdä kansalliseen lainsäädäntöön. Niitä en arvostele, vaan hallintarekisteröintiä.

Suomessa tällä hetkellä on käytössä suoran omistuksen järjestelmä. Tässä järjestelmässä osakkeiden omistus on omistajan nimellä tämän tilillä arvopaperikeskuksessa. Hallintarekisteröinnissä näin ei ole, vaan arvopaperikeskuksessa näkyy vain tilin avanneen säilyttäjän, esimerkiksi pankin nimi, mutta ei omistajaa.

Hallintarekisteröinnin käyttö vähentää omistuksen läpinäkyvyyttä. Omistajatietojen ilmeneminen suoraan kootusti arvopaperikeskuksesta ja näiden tietojen yleisöjulkisuus ovat avoimuuden kannalta avainasia – sitä ei voi korvata sillä, että yrityksillä olisi velvollisuus säilyttää pääkonttorissaan ”ajantasaista omistajarekisteriä”.

Hallintarekisteröinnin mahdollistamista on perusteltu sillä, että EU:n arvopaperikeskusasetus edellyttäisi sitä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä Suomi ja muutama muu suoran omistuksen järjestelmää käyttävä maa vaati arvopaperikeskusasetukseen poikkeusta, joka mahdollistaisi suoran omistuksen vaatimisen.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turusen EU-komissiolta saamat vastaukset tukevat käsitystä, että Suomi voisi jatkossakin vaatia suoraa omistusta. Norjassa tällainen tulkinta on myös.

Meidän tulisi toimia kuten Norjassa on tehty – edellyttää suoraa omistusta jatkossakin.
Tämä on ensiarvoisen tärkeää harmaan talouden ja talousrikosten torjunnan näkökulmasta.
Viranomaisilla on Suomessa mahdollisuus saada arvopaperikeskuksesta suoraan arvo-osuusjärjestelmän tilitiedot kaikkien sijoitusinstrumenttien osalta. Näin esimerkiksi konkursseja tai ulosottoja tutkivat poliisit ja muut viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot. Ulkomaalaisista arvopaperikeskuksista tämä tiedonsaantimahdollisuus ei ole yhtä mutkaton.

Nyt kun hallitus haluaa muualla yhteiskunnassa laajentaa viranomaisten tiedonsaantioikeuksia, ja rahoitusmarkkinoiltakin on muissa yhteyksissä edellytetty avoimuuden lisäämistä, voi kysyä, miksi tässä nimenomaisessa tapauksessa halutaan toimia päinvastoin?

Lopuksi on todettava, kun asioita valmistellaan hämärän peitossa, kuopataan valtionvarainministeri Stubbin toimesta, hyvästellään ulkoministeri Soinin sanoin, ja vannotetaan talousvaliokunnan puheenjohtaja Turusen toistuvin lausunnoin, niin eihän siitä voi seurata mitään hyvää.

Arvoisa rouva puhemies, minä en laula, mutta totean edustaja Turuselle ja perussuomalaisille:
On kansalla hauska puolue, tuo puolue perussuomalaisten, kun se lupaa kansalle on seuraukset surkeat, kas näin kääntyy takki, ja takki kääntyy näin.

No, tällä kertaa takki kääntyi tshekkiläisen oluen voimalla, joten kai sen voi jotenkin ymmärtää.