Poikkeusluvalla ammuttu valkoposkihanhi ja merimetso pitää saada hyödyntää

TIEDOTE 21.9.2020

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski tulee jättämään eduskunnalle lakialoitteen poikkeusluvalla ammutun valkoposkihanhen ja merimetson haltuun ottamisen mahdollistamiseksi. Poikkeusluvalla kaadettu lintu pitää tällä hetkellä haudata tai polttaa. Lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa sen hyödyntäminen ruuaksi.

– On nurinkurista, että joutuessamme vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi ampumaan rauhoitetun linnun emme voi hyödyntää sitä, vaan se joudutaan hävittämään. Hanhen maahan hautaaminen tai polttaminen on tuhlausta. Se on täysin moraalitonta ja epäeettistä, eikä käy järkeeni, toteaa Myllykoski.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite ruokahävikin pienentämisestä, joten on käsittämätöntä, että kansallinen lainsäädäntömme edellyttää hyvän ruuan hävittämistä, sanoo Myllykoski.

ELY-keskus on myöntänyt syksyksi poikkeuslupia 3555 hanhen ampumiseen Itä-Suomessa. Poikkeusluvat ovat perusteltuja viljelijöiden elinkeinon turvaamiseksi, koska kevät- ja syysmuuton aikana Itä-Suomen pelloilla levähtää ja ruokailee satoja tuhansia hanhia. Kasvavan ja elinvoimaisen hanhikannan harventamisen tavoitteena on ohjata hanhia muualle ja ehkäistä niiden nyt aiheuttamia suuria satovahinkoja.

Myllykosken mukaan myönnetyt poikkeusluvat ovat osoitus, että EU:n tarjoamia keinoja valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi on vihdoin alettu käyttää.

– Perusteltua olisi, että sama laajempi ymmärrys löytäisi tiensä myös merimetsojen poikkeuslupakäytäntöön kalastuselinkeinon turvaamiseksi, hän sanoo.

– On odotettavissa, että kyseistä kahta lintulajia koskevien poikkeuslupien määrä kasvaa tulevaisuudessa. Näin ainakin tulisi käydä, jos viljelijöille ja kalastajille koituvat haitat otetaan tosissaan. Haaskuuseen pakottavasta lainsäädännöstä tulee silloin entistä räikeämpi epäkohta ja siksi sitä pitää muuttaa, jatkaa Myllykoski.

EU:n lintudirektiivistä ei ole estettä haltuunoton sallimiselle. Direktiivin 9 artiklassa on sitä varten kohta, jonka mukaan jäsenvaltio voi sallia tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystämisen, hallussa pitämisen tai muuten asiallisen hyötykäytön.

– Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljaalta ja ympäristöministeri Krista Mikkoselta on ilmeisesti jäänyt lukematta, mitä esimerkiksi entisen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen asettama merimetsotyöryhmä on lintudirektiivistä ja hyötykäytöstä loppuraportissaan todennut, ihmettelee Myllykoski.

Merimetsotyöryhmän loppuraportti: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B7EA039BD-F154-4E2B-8B85-D8B0F406B712%7D/117793