Ajankohtaista:

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa 19.8.2021 pitämäni puhe kokonaisuudessaan:

Hyvät ystävät ja toverit, hyvä kesäkokousväki

Haluan käyttää lyhyen puheenvuoroni puhuakseni työperäisen maahanmuuton tarpeesta ja työllistymisen esteiden poistamisesta.

Eduskuntapuolueissa on kasvanut pikkuhiljaa jaettu ymmärrys, että tarvitsemme Suomeen lisää osaavia työntekijöitä, ja yksi keino on houkutella heitä rajojemme ulkopuolelta. Jopa perussuomalaisissa asia on ymmärretty, vaikka ulkomaalaisiin vihamielisesti suhtautuvalle puolueelle sen sanominen on vaikeaa.

Tarve ulkomaiselle työvoimalle on tosiasia, jolta ei kannata ummistaa silmiään. Kun sitä tänne houkuttelemme, pitää huolehtia, että muualta tulevat saavat tehdä työnsä samoin ehdoin, samalla palkalla ja yhtä turvallisesti kuin täällä jo olevat.

...lue lisää

TIEDOTE
19.8.2021

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski puhui eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ulkomaisen työvoiman tarpeesta Suomessa sekä siitä, miten tärkeä rooli työehtosopimusten yleissitovuudella on työperäisessä maahanmuutossa.

– Tarve ulkomaiselle työvoimalle on tosiasia, jolta ei kannata ummistaa silmiään. Kun sitä tänne houkuttelee, pitää huolehtia, että muualta tulevat saavat tehdä työnsä samoin ehdoin, samalla palkalla ja yhtä turvallisesti kuin täällä jo olevat, Myllykoski sanoo.

...lue lisää

TIEDOTE
29.7.2021

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on uusinut yhdessä kansanedustaja Kristiina Salosen (sd), Anders Norrbackin (r) ja Peter Östmanin (kd) kanssa kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministerille valmisteilla olevasta rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen uudistavasta lakihankkeesta.

– Haluamme yhä vastauksen, miten maa- ja metsätalousministeriö huolehtii, että toimialaansa kuuluvat ammattikalastajat saavat korvauksen merimetsojen aiheuttamista vahingoista, vai huolehtiiko ollenkaan, kertovat kansanedustajat.

...lue lisää

TIEDOTE
30.6.2021

Hallitus on antanut esityksen maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä. Maksuhäiriömerkintä poistuisi kuukauden kuluttua velan suorittamisesta, kun se nyt säilyy rekisterissä kahdesta neljään vuotta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on ollut usealla vaalikaudella edistämässä lakimuutosta, jolla parannettaisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa.

– Tuntuu aivan uskomattoman hyvältä ja huojentavalta, että asia etenee. Tämän eteen on tehty töitä yli puoluerajojen ja nyt oikeusministeri Henriksson konkretisoi yhteistyön hedelmän. Uskon, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiselle annettu laaja, puoluerajoista riippumaton tuki kiritti ministeriötä, Myllykoski sanoo.

Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti vuosi sitten Myllykosken, Katja Taimelan (sd), Ville Vähämäen (ps), Arto Satosen (kok), Arto Pirttilahden (kesk), Outi Alanko-Kahiluodon (vihr), Joakim Strandin (rkp) ja Antero Laukkasen (kd) tekemän lakialoitteen maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämiseksi. Aloitteessa ehdotettiin niin ikään maksuhäiriömerkinnän poistamista, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut. Aloite on nyt käsiteltävänä lakivaliokunnassa. Vastaava aloite tehtiin myös edellisellä hallituskaudella, mutta se ehti vanheta.

– On ollut täysin kohtuutonta, että maksuhäiriömerkintä vaikuttaa työpaikan, asunnon, kotivakuutuksen, lainan tai vaikka puhelinliittymän saamiseen vielä vuosia sen maksamisen jälkeen. Rankaisemisen ja velkakierteeseen ajamisen sijaan meidän tulee parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa ja tukea heidän taloudenhallintansa kestävyyttä, Myllykoski sanoo.

Maksuhäiriömerkintä on lähes 400 000 suomalaisella. Koronaviruspandemia tulee johtamaan velkaantumisen kasvuun ja entistä useampiin maksuhäiriömerkintöihin, kun tuhannet suomalaiset eivät enää selviä veloistaan parhaista yrityksistään huolimatta. Maksuvaikeuksien riski on kasvanut erityisesti irtisanotuilla ja lomautetuilla työntekijöillä sekä elinkeinonsa menettäneillä yrittäjillä.

– Meidän tehtävämme eduskunnassa on tehdä lainsäädäntöä, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia selviytyä elämässään eteenpäin. Eilen etenimme taas askeleen kohti oikeaa tavoitetta, Myllykoski sanoo.

Hallituksen esitys tulee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.