Nollatuntisopimuksissa isoja ongelmia

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sammakon hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lehtonen kirjoitti (SK 28.1.), että nollatuntisopimukset ovat opiskelijoille tärkeä tapa työllistyä, eikä niitä saa kieltää. Lehtosen näkökulma on ymmärrettävä ja tuosta näkökulmasta perusteltu, mutta ei ota huomioon nollatuntisopimusten koko kuvaa.

Opintotuki mahdollistaa osa-aikaisen työssäkäynnin ja päätoimisen opiskelun yhdistämisen ilman tuen menettämistä.

Samaa joustavuutta ei valitettavasti löydy työttömyyskorvauksesta tai toimeentulotuesta, vaikka työttömyysturvaa onkin viime aikoina kehitetty kannustavampaan suuntaan

Pääasiallisen toimeentulonsa palkkatyöstä saavalle nollatuntisopimus tarkoittaa jatkuvaa päivystämistä puhelimen ääressä, mutta palkkaa maksetaan vain niiltä 0–40 toteutuneelta viikkotyötunnilta.

Jos työtunteja kertyy nolla, myös palkka on nolla euroa. Vuokra ja laskut pitää kuitenkin maksaa ja syödäkin pitää. Pahimmillaan osa-aikatyö ajaa ihmisiä köyhyyteen.

Lehtonen kirjoittaa, että yksityiset työttömyyskassat haastavat ay-liikkeen pysyvästi. Pienipalkkaisille ei tosin voi suositella YTK:n jäsenyyttä ainakaan kustannussyistä, sillä sen kiinteä 118 euron jäsenmaksu tulee pienituloiselle palkansaajalle huomattavasti kalliimmaksi kuin vaikkapa PAM:n 1,5 prosenttia palkasta oleva maksu. Lisäksi liitosta saa edunvalvonta- ja jäsenpalvelut työttömyysturvan päälle toisin kuin YTK:sta.

Ansiosidonnaisen päivärahan ehtona on työssäoloehto, johon luetaan kalenteriviikot, joina työntekijä on työskennellyt vähintään 18 tuntia tai kun jaksotyössä työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana keskimäärin yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Eduskunnassa jätettiin lakialoite, jossa esitetään nollatuntisopimusten rajoittamista siten, että alle 18 viikkotyötunnin mahdollistavia työsopimuksia voisi jatkossa solmia vain työntekijän omasta, perustellusta toivomuksesta, kuten päätoimisen opiskelun johdosta.

Aloitteen tarkoituksena oli saada vastentahtoisesti osa-aikatyössä oleville kokoaikatyötä. Lehtosen huoli opiskelijoiden pakosta sitoutua tiettyyn viikoittaiseen tuntimäärään ei ole ainakaan lakialoitteen tai ammattiyhdistysliikkeen tavoite.

Kansanedustajat

Jari Myllykoski (vas.)
Jukka Kärnä (sd.)
Lakialoitteen allekirjoittajat

 

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 30.1.2015.