Moraali taitaa voittaa: ruokaa ei saa häväistä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on tyytyväinen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön, jossa edellytetään, että poikkeusluvalla ammuttujen valkoposkihanhien hyödyntäminen sallitaan jatkossa. Eduskunta äänestää mietinnöstä perjantaina.

-Suomessa on vallalla käsittämätön tulkinta, joka pakottaa hautaamaan tai polttamaan ruuaksi kelpaavan linnun vain, koska tämä on ammuttu poikkeusluvalla, Myllykoski sanoo.

Myllykoski muistuttaa, että EU:n luonto- ja lintudirektiivi ei muodosta estettä valkoposkihanhen ja merimetson haltuunoton ja hyötykäytön sallimiselle.

- Direktiivissä yhdeksi oikeutetuksi syyksi poiketa suojeluvelvoitteesta on kirjattu lintuyksilön haltuun ottaminen. EU:n lintudirektiivi siis sallii suojellun linnun haltuun ottamisen poikkeustapauksissa, mutta suomessa ei tätä voida sallia vaan suositaan ponnekkaasti ruokahävikkiä, mikä on käsittämätöntä.

Myllykoski uskoo, että valiokunnan mietinnön myötä poikkeusluvalla ammutut hanhet voivat pian päätyä pataan. Hän on itse jättänyt lakialoitteen luonnonsuojelulain muuttamiseksi niin, että poikkeusluvalla ammutun valkoposkihanhen ja merimetson haltuunotto ja hyödyntäminen ruokakäyttöön sallitaan. Aloitteen on allekirjoittanut 111 kansanedustaja.

-Jos perjantain äänestyksissä valiokunnan lausumat tulevat hyväksytyiksi, halua uskoa sen velvoittavan lain valmisteluun. Eduskunnan tahtotila on selvä, joten toivon aloitteen saavan lämpimän vastaanoton vielä tämän hallituskauden aikana, Myllykoski sanoo.

Voit lukea koko Myllykosken lakialoitteen täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_19+2021.aspx