Metsäpolitiikka pidettävä omissa käsissä

Tiedote 22.12.2020
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle Euroopan unionin biodiversiteettistrategiasta. Myllykoski on huolissaan mahdollisesta kansallisen päätösvallan kaventumisesta metsäpolitiikassa, ja sen mahdollisista seurauksista työpaikoille ja kestävälle metsänkäytölle Suomessa.

Euroopan unionin komissio julkaisi menneenä keväänä vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian. Strategialla pyritään edistämään Euroopan luontopääoman säilyttämistä ja ennallistamista yhteisin Euroopan laajuisin politiikkatoimin.

– Strategian tavoitteet ovat oikeat. Suomen tulee kuitenkin varmistaa, että päätöksenteko säilyy Suomessa eikä Suomen omaa päätäntävaltaa asiassa kavenneta. Vain siten todella varmistamme, että metsäpolitiikka täällä on kestävää. Meidän pitää itse turvata teollisuuden, työpaikkojen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyminen Suomessa, sanoo Myllykoski.

Komission laatimassa strategiassa on määritelty toimia vuosille 2020–2024, jonka jälkeen komissio arvioi, miten asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Tavoitteet koskevat metsien sekä turvemaiden, niittyjen ja kosteikkojen suojelua.

– Suomessa on pitkä ja kunniallinen perinne metsien hyödyntämisessä, minkä takia Suomen pitää toimia suunnannäyttäjänä kestävän metsäteollisuuden kehittämisessä biodiversiteetin suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta samalla pitää varmistaa, että päätöksenteko säilyy omissa käsissämme ja metsäalan työpaikoilla on tulevaisuus täällä.

Kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle Myllykoski haluaa vastauksen siihen, miten Suomessa varmistetaan, ettei biodiversiteettistrategian toimeenpano uhkaa suomalaisia työpaikkoja, ja miten varmistetaan, että päätöksenteko metsäpolitiikassa säilyy omissa käsissämme.