Lopetetaan ruuan tuhlaaminen

TIEDOTE 11.5.2021
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen poikkeusluvalla ammutun valkoposkihanhen ja merimetson hyödyntämisen sallimiseksi. Lakialoitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa.

Rauhoitetun valkoposkihanhen tai merimetson saa ampua vain viranomaisen poikkeusluvalla. Tähän lakialoitteessa ei puututa. Vahinkojen ehkäisemiseksi luvanvaraisesti ammuttu lintu pitää kuitenkin tällä hetkellä haudata tai polttaa. Lakialoitteen tarkoitus on sallia tällaisten poikkeusluvalla ammuttujen lintujen hyödyntäminen ruuaksi.

– On nurinkurista ja jopa moraalitonta, että joutuessamme esimerkiksi vakavien satomenetysten ehkäisemiseksi karkottamaan rauhoitettuja lintuja ampumalla, pitää ne jättää hyödyntämättä ja hävittää, toteaa Myllykoski.

– Kansallinen luonnonsuojelulaki edellyttää nyt siis ruuan hävittämistä. Samalla olemme huolissamme luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ja leipäjonot kiertävät kortteleita. Eikö tässä ole ristiriitaa? Hallitusohjelmaankin on kirjattu tavoite ruokahävikin pienentämisestä, hämmästelee Myllykoski.

Lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi luonnonsuojelulakiin pykälä, joka muodostaisi poikkeuksen luonnonsuojelulaissa säädetylle rauhoitetun eläimen haltuunottokiellolle silloin, kun kyseessä on ELY-keskuksen myöntämän poikkeusluvan nojalla ammuttu valkoposkihanhi tai merimetso.

EU:n lintudirektiivi ei ole esteenä kyseisen kaltaiselle luonnonsuojelulain muutokselle. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan alakohta c:n mukaan jäsenvaltio voi sallia valvotuissa oloissa ja valikoivasti rauhoitettujen lintujen pienien määrien hallussa pitämisen tai muuten asiallisen hyötykäytön. Valkoposkihanhen elintarvikekäyttö on sallittu esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.