Lisää täsmälääkkeitä polttoaineiden hinnannousun kompensoimiseksi

Kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa hän esittää Kelan matkakorvausten korottamista vastauksena suhteettoman korkeiksi kohonneisiin polttoainekustannuksiin. Matkakorvausten tason tarkastaminen on johdonmukainen ja helposti toteutettava seuraava askel yhä jatkuvan hinnannousun vaikutusten pehmentämiseksi.

– Työssäkäynnin kustannusten hillitseminen palkansaajien kohdalla oli hallitukselta tärkeä päätös. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös lukuisat muut ihmisryhmät ovat hätää kärsimässä nykyisillä polttoaineiden hinnoilla. Esimerkiksi monet haja-asutusalueiden eläkeläiset ja muut kansalaiset joutuvat käyttämään omaa autoaan saadakseen terveydenhuollon palveluita – näistä kustannuksista Kelan matkakorvaus on pudonnut täysin kyydistä, huomauttaa Myllykoski.

Toimenpidealoitteessa esitetään kilometrikohtaiseen korvaukseen (0,20€/km) viiden sentin korotusta, eli jatkossa matkakorvausta saisi 25 senttiä kilometriltä. Samansuuruinen korotus tehtiin aiemmin myös palkansaajien matkakuluvähennykseen.

– Korvauksen korotus on pieni, mutta tasa-arvoisuuden nimissä tärkeä askel kohonneiden polttoaineiden hintojen kompensoimiseksi. Toisaalta hallituksen olisi jo korkea aika ottaa iso askel ja ratkaista ammattiliikenteen sekä maatalouden kasvava ahdinko. Jo nyt lomautukset koskettavat monia ja yrittäjät eivät pysty maksamaan itselleen palkkaa. Yrittämisen edellytysten romuttuessa verotuloihin laitetaan tulppa ja töitä on tarjolla ainoastaan kilometritehtaalla, toteaa Myllykoski.

 

 

Alla toimenpidealoite kokonaisuudessaan:


Toimenpidealoite

Kelan matkakorvausten korottamisesta kohonneiden polttoainekustannusten kompensoimiseksi

Polttoaineiden hintakehitys on ollut viimeisten kuukausien aikana huimaa ja sen vaikutukset heijastuvat yhteiskunnassa laajasti niin yksityisiin henkilöihin kuin eri toimialojen yrityksiin. Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan niin bensiinin kuin dieselinkin hinta on noussut vuodessa (2021M02 – 2022M02) noin 20 prosenttia eikä loppua ole näkyvissä.

Polttoaineiden hinnannousua on tähän mennessä kompensoitu yksityishenkilöiden osalta palkansaajien työmatkavähennyksen laajentamisella. Kuitenkin myös monet muut ihmisryhmät ovat tilanteen myötä tuen tarpeessa. Jo valmiiksi olemassa olevien tulonsiirtomekanismien hyödyntäminen on nopein keino auttaa ihmisiä muuttuneessa tilanteessa. Tätä taustaa vasten pidän Kelan maksamien matkakorvausten tason uudelleentarkastelua erittäin perusteltuna.

Oman auton käyttö on välttämätöntä esimerkiksi monille haja-asutusalueilla asuville eläkeläisille. Heihin polttoaineiden hinnannousu on vaikuttanut erityisen suuresti – muun energian hinnannousun vaikutuksista puhumattakaan. Taustaksi on myös syytä muistaa Kelan omavastuuosuuksien korotukset vuonna 2016, joiden vaikutukset iskivät erityisesti haja-asutusalueiden asukkaisiin, työttömiin ja eläkeläisiin. Tällöin esimerkiksi yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuus kasvoi yli kolmanneksella nykyiselle tasolleen.

Kela myöntää matkakorvauksia julkisen tai yksityisen terveydenhuollon käyttämiseen, mikäli matkan syy liittyy esimerkiksi sairauteen, synnytykseen tai kuntoutukseen. Kela korvaa henkilölle omavastuuosuuden (25€/yhdensuuntainen matka) ylittävät kustannukset. Myös vuosiomavastuun (300€) ylittävät matkakulut joko jätetään perimättä tai palautetaan käyttäjälle. Tällä hetkellä korvauksen suuruus on oman auton käytön osalta 0,20€/km, joka on jäänyt jälkeen kustannustason noususta. Ehdotankin toimenpiteenä, että korvaukseen tehdään viiden sentin kilometrikohtainen korotus, kuten tehtiin myös työmatkavähennyksiin helmikuussa 2022.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Kelan myöntämien matkakorvausten korottamiseksi kompensaationa polttoaineiden kohonneille hinnoille.