Laitettaisiinko kotimaiset pienpanimot edes samalle viivalle ulkomaisten toimijoiden kanssa?

Tässä koronaviruspandemian puristuksessa suomalaiset pienpanimot ovat erityisen tukalassa asemassa. Suomessa toimii yli sata pienpanimoa, joista valtaosa on aloittanut toimintansa vasta viime vuosina. Monen nuoren pienpanimon kulurakenne on vielä verrattain raskas liiketoiminnan alkuinvestointien vuoksi, minkä takia ne ovat erityisen haavoittuvaisia koronaviruksen vastaisille rajoitustoimille, jotka aiheuttavat ulosmyynnin hiipumista. Ilman nopeita toimenpiteitä moni alan yrittäjistä joutuu lopettamaan toimintansa. Kärsijöinä ovat silloin työttömiksi jäävät työntekijät ja elinkeinonsa menettävät yrittäjät.

Samaan aikaan kun suomalaisten pienpanimoiden myynti on romahtanut, niin ulkomaisten oluiden verkkokauppatilausten määrä Suomessa kasvaa. Suomalaisilta pienpanimoilta vastaavanlainen verkkomyynti on laissa kielletty. Tämä asettaa kotimaiset toimijat eriarvoiseen asemaan ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden. Eihän näin voi olla. On erittäin kyseenalaista ja epäisänmaallista, että lainsäädännöllä ohjataan kuluttajia ostamaan tuotteita ulkomaisilta tuottajilta kotimaisten sijaan.

Pienpanimoille eräs ratkaisu olisi valtion rahoittamia tukipaketteja halvempi - tai oikeammin ilmainen. Myönnettäisiin väliaikainen etämyyntioikeus pienpanimoille, jotka tuottavat olutta alle 15 000 000 litraa kalenterivuoden aikana. Väliaikainen oikeus kestäisi 31.12.2020 asti ja koskisi pienpanimoiden itse valmistamien enintään 5,5 % alkoholia sisältävien alkoholijuomien etämyyntiä sekä pienempien, käsityöläisoluita valmistavien pienpanimoiden itse valmistamien käsityöläisoluiden etämyyntiä. Etämyynnin salliminen edesauttaisi myös suomalaisten pienpanimotuotteiden vientiä ja tasoittaisi alan kilpailutilannetta Euroopassa.

Ajatusta voidaan arvostella vastuuttomana alkoholipolitiikkana. Meille on todistettu ja varmaan onkin niin, että alkoholin saamisen edellytyksien helpottamisella on yhteytensä kulutukseen. Kuitenkin kulutus on vähentynyt Suomessa vuodesta 2007 aina vuoteen 2018, jolloin alkoholilakia muutettiin. Tuolloin kulutus pysyi suunnilleen vuoden 2017 tasolla.  Vuoden 2019 kokonaiskulutus väheni vuoteen 2018 verrattuna 3,9 prosenttia. Valitettavasti tästä hitaasta kulutuksen vähenemisestä ei osaa iloita, kun kääntöpuoli on muiden päihdyttävien aineiden käytön voimakas lisääntyminen.

Olisiko nyt kuitenkin oikea aika edes väliaikaisesti tukea kotimaisia yrittäjiä, heidän liiketoimintaansa ja niitä työpaikkoja, jotka he tarjoavat ja suoda suomalaisille tuottajille samanlaiset oikeudet kuin ulkomaisille?

Lakialoite on kansanedustajien allekirjoitettavissa 24.4.2020 asti.