Kirjallinen kysymys VAP-viljelijöiden kustannuksista vastaamisesta

Puolustusvoimilla on käytössään henkilövarausjärjestelmä, jossa puolustusvoimien aluetoimistot varaavat työntekijöitä käyttöönsä poikkeusolojen kriisitehtäviä varten. Ruuantuotannon ja maatalouden huoltovarmuuden takaamiseksi järjestelmään kuuluu niin sanottuja VAP-viljelijöitä. Kuntien maaseutuviranomaisten puolustusvoimille ehdottamat VAP-viljelijät ovat viljelijöitä, jotka on Vapautettu Aseellisesta Palveluksesta yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. 

Elintarvikehuoltoon kohdistuvat riskit ovat moninaisia. Ne liittyvät niin tuotantopanoksiin ja ‑prosessiin (esimerkiksi kemikaalien määrään ja saatavuuteen), logistiikkaan, tietoliikennejärjestelmien haavoittuvuuteen kuin jakeluprosessiinkin. Pahimmillaan riskit voivat toteutuessaan estää jopa koko elintarvikehuollon.

Organisaatiot voivat tehdä valmiussuunnitelmia, joiden tarkoituksena on varmistaa elintärkeiden toimintojen jatkuminen niin, että ihmisten elinmahdollisuudet, yhteiskunnan toimintakyky ja kansallinen itsenäisyys turvataan vakavissakin häiriötilanteissa.

Esimerkiksi Pirkanmaan ELY-keskus, kuntien maaseutuhallinnot ja maanviljelijät ovat tehneet valmiussuunnitelmia erilaisten kriisien varalta ja kouluttaneet viljelijöitä poikkeusoloissa toimimiseen. Häiriötilanteissa VAP-viljelijät voivat jäädä esimerkiksi jatkamaan omaa maanviljelijän työtä alueellaan tai vaihtoehtoisesti joillain toisilla maatiloilla.

VAP-viljelijät tarvitsevat kuitenkin tukea, jotta he voivat toteuttaa yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeää tehtävää. Tällä hetkellä käynnissä olevassa maatalouden kannattavuuskriisissä monet VAP-viljelijät pohtivat, miten kustantaa huoltovarmuuden kannalta tärkeät polttoaineet, lannoitteet sekä siemenvilja. Puolustusvoimien Pääesikunta tai aluehallintoviranomaiset eivät ole kyenneet tyydyttävästi vastaamaan asiaa koskeviin tiedusteluihin.

Siksi kysynkin, mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta VAP-viljelijät voivat luottaa, että organisaation lisäksi myös resurssit mahdollistavat ruuantuotannon poikkeusoloissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta VAP-viljelijät voivat luottaa, että organisoinnin lisäksi myös heidän käytössään olevat resurssit mahdollistavat ruuantuotannon poikkeusoloissa?