Kansalaisaloitteet eduskunnassa ja ministerin läsnäolo

Eduskunnassa käydään napakkaa keskustelua kansalaisaloitteiden käsittelystä ja erityisesti siitä, pitääkö ministereiden olla läsnä, kun aloite tulee ensimmäisen kerran kansanedustajien käsiteltäväksi lähetekeskustelussa. Tunnelma kansalaisaloitteen käsittelystä ja ministereiden läsnäolosta sai tragikoomisia piirteitä, kun 2.10. oli käsittelyssä kansalaisaloite dieselautojen käyttövoimaveron poistamisesta.

Opposition edustajat toivat tässä lähetekeskustelussa esiin syvän paheksuntansa siitä, että liikenneministeri Marin ei ollut paikalla, kun lähetekeskustelua käytiin. Kaiken kruunasi kokoomuksen kansanedustajan esitys kansalaisaloitteen käsittelyn pöydällepanosta. Kansanedustaja halusi siirtää käsittelyn seuraavalle viikolle, jotta liikenneministeri saataisiin paikalle. Tätä sitten kannatti kokoomuksen toinen kansanedustaja ja niin asian käsittely keskeytettiin. Ymmärrettävää on, että oppositioroolin omaksuminen vaatii harjoitusta, mutta halu politikoida vei tässä kohdin voiton. Kansanedustajilta kun jäi huomaamatta, että veroasioista vastaava ministeri Lintilä oli kyllä paikalla. Verotusasiat kun kuuluvat valtionvarainministerille.

Poliittinen flirttailu kansalaisaloitteen käsittelyllä on äärimmäistä populismia, osoittaa huonoa makua ja jopa halventaa kansalaisaloitteen merkitystä. Kansalaisaloitetta ei nimittäin tehdä valtioneuvostolle eikä ministereille, vaan se tehdään nimenomaan lainsäädännön ylintä päätäntävaltaa käyttävälle instituutiolle, joka on eduskunta. Lähetekeskustelussa päätetään mihin valiokuntaan kansalaisaloite lähetetään. Ja valiokunta on tähän asti, eduskunnan käytäntöjen mukaan, lähes poikkeuksetta laatinut mietinnön niin, että aloite hyväksytään tai hylätään. Valiokunta voi myös tehdä hylättyyn aloitteeseen lausumia, joilla velvoitetaan hallitus tekemään toimia kansalaislain eteenpäin viemiseksi.

Viime kaudelta löytyy yksi hyvä esimerkki. Silloin käsiteltiin kansalaisaloitetta kellojen kesäaikaan siirtelyn lopettamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta totesi aloitetta käsitellessään, ettei Suomen ole mahdollista irtaantua EU:ssa yhdessä päätetystä menettelystä. Valiokunnan lausuma kuitenkin velvoitti hallitusta ehdottamaan EU:ssa sitä, että kellonaikojen siirtelystä luovuttaisiin, mistä EU myöhemmin tekikin päätöksen. Tämä olisi kuitenkin edellyttää kaikkien EU maiden yksimielistä päätöstä.

Viime kaudella Sipilän hallituksen aikaan oli myös isoja asioita eduskuntakäsittelyssä, joissa ministeri ei ollut paikalla. Terveydenhuoltolaki, Aito avioliitto -laki, työeläkeindeksin palauttaminen ja äitiyslaki olivat sellaisia. Ei silloin oppositiosta ministereitä ryöpytetty siitä, etteivät he olleet paikalla.

Eittämättä arvostettavaa on, että Ministeri on paikalla, kun kansalaisaloitetta käsitellään.

Eduskunta on ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävä elin, pidetään siitä kiinni. Ei siirretä edes mielikuvissa kansalaisaloitteen käsittelyä valtioneuvostolle, vaan noudatetaan perustuslakia, joka määrittelee kansalaisaloitteiden käsittelyvallan kansanedustajille.

Vähemmän politikointia, enemmän kansanvaltaa.