Hallituksen on peräännyttävä aikeistaan heikentää irtisanomissuojaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski varoittaa hallitusta koskemasta työntekijöiden irtisanomissuojaan. Kehysriihessä hallitus linjasi irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä ja perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien sallimisesta alle 30-vuotiaille työttömille.

- Pidän valitettavana, että talouden kasvaessa ja viennin vetäessä hallitus suunnittelee yhä uusia hyökkäyksiä työntekijöitä kohtaan. Tällaiset esitykset ovat omiaan vaarantamaan työmarkkinarauhan ja kansalaisilta saadun palautteen perusteella tori saattaa täyttyä äärimmilleen jos näitä viedään eteenpäin, Myllykoski sanoo.

Myllykoski muistuttaa Suomen irtisanomissuojan olevan kansainvälisesti vertaillen jo ennestään heikko ja peräänkuuluttaa myös tasa-arvonäkökulmaa työmarkkinakeskusteluun. Esityksien yhdenvertaisuusongelmiin on jo kiinnitetty huomiota työoikeuden asiantuntijoiden keskuudessa.

-Pätkätyöt kasaantuvat jo tällä hetkellä nuorille naisille, mutta nyt hallitus näyttää olevan tekemässä heidän syrjimisestään laillista. Vaikka useimmilla työpaikoilla asiat olisivat kunnossa, lainsäädännön pitäisi aina turvata heikoimmassa asemassa olevien asema, Myllykoski toteaa.

Hallitus on perustellut esityksiään työllistämisen edistämisellä, mihin Myllykoski uskoo löytyvän oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia ratkaisuja. Esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmää voitaisiin uudistaa siten, että se tukisi nykyistä paremmin työn perässä muuttamista.

-Nähdäkseni työllisyyttä ei kohenneta irtisanomalla työntekijöitä. Kohtaanto-ongelmaan ja työllistämisen kannusteisiin tulisi löytää tasapainoisia ratkaisuja, kuten sovitellun päivärahan laajentaminen kokoaikatyöhön ja määräaikaisiin sivukulualennuksiin perustuva automaattinen palkkatukimalli, Myllykoski linjaa.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Jari Myllykoski
Puh. (09) 432 3119
jari.myllykoski@eduskunta.fi