Etätyö yleistyy ja ilmaistyö uuvuttaa – työlainsäädäntö vaatii päivityksiä

Monilla aloilla työnteko ei ole enää tiukasti sidottu aikaan tai paikkaan, joka asettaa uusia haasteita myös työlainsäädännölle. Kansanedustajat Jari Myllykoski ja Pia Lohikoski ovat tehneet lakialoitteet, joissa esitetään työlainsäädäntöön työntekijöiden oikeuksia ja työhyvinvointia vahvistavia parannuksia.

Lohikosken lakialoitteessa esitetään työntekijälle oikeutta etätyöhön, jos työtä voi tehdä työpaikan ulkopuolella ilman kohtuutonta haittaa työnantajalle. Myllykosken lakialoitteessa puolestaan esitetään työaikalain muutoksia, joilla puututaan niin sanotulla saldoleikkurilla tehtävään työaikasaldojen yksipuoliseen leikkaamiseen.

– Työelämän suuret muutokset ovat viime vuosina koskeneet nimenomaan siirtymistä etätyöaikaan. Sen lisäksi krooninen kiire on lisääntynyt ja työajan liukuminen on jatkuvaa ilman mahdollisuutta palautumiseen. Työlainsäädäntöä tulee päivittää nykypäivään niin, että työntekijän hyvinvoinnista huolehditaan paremmin, Lohikoski ja Myllykoski toteavat.

Etätyöoikeuden lisäksi Lohikosken aloitteessa esitetään tarkennuksia työnantajan velvollisuuksiin huolehtia esimerkiksi työergonomiasta myös kotona. Myllykoski esittää aloitteessaan työaikalakiin työnantajalle erityistä huolehtimisvelvoitetta, jolla taataan työntekijälle kuuluva asianmukainen palautuminen tai muu korvaus kaikesta tehdystä työstä.

– Kysymys on työntekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista. Työhyvinvoinnin puutteista koituu yhteiskunnalle ja yrityksille vuosittain miljardiluokan lasku. Työntekijöistä huolehtiminen on vastuullista politiikkaa, sanovat edustajat.