Energiasyöppöjen kryptovaluuttojen louhintaan puututtava

TIEDOTE 19.1.2022
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt kirjallisen kysymyksen, miten kryptovaluuttojen ilmastovaikutuksia voitaisiin hillitä EU:ssa ja globaalisti sääntelyllä.

– Kryptovaluuttoja louhitaan tällä hetkellä kestämättömästi ja energiatehottomasti. Energiaa pitää säästää eikä tuhlata tässä ilmastokriisin ajassa, ja uusien teknologioiden käyttöä pitää voida säännellä niin, etteivät ilmastotavoitteet vaarannu, linjaa Myllykoski.

Kryptovaluuttojen louhimisen ilmastovaikutukset ovat globaalisti huomattavat, koska usein niitä louhitaan fossiilisella energialla tuotetulla sähköllä. Esimerkiksi Kosovo on vastikään kieltänyt kryptovaluuttojen louhimisen energiankulutukseen vedoten.

– On kuitenkin myös kotimaisia esimerkkejä siitä, miten kryptovaluuttojen taustalla olevaa lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää datan prosessoinnissa energiatehokkaasti ja mahdollisimman pitkälti uusiutuvaa energiaa käyttäen, toteaa Myllykoski.

– Esimerkiksi Googlen Haminan palvelinkeskuksen toimintatavoista voisi ottaa mallia tältä osin.