Puheenvuorot

Kansanedustaja Jari Myllykosken pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies!

Hallitus ja ministeri Berner perustelevat junaliikenteen kilpailuttamista EU:n neljännellä rautatiepaketilla. Rautatiepaketti edellyttää raideliikenteen avaamista kilpailulle, ellei ole olemassa erityisiä perusteita hoitaa raideliikennettä jatkossakin suorahankintana.

Europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen ja Merja Kyllönen, ovat muistuttaneet, että EU ei nyt edellytä raideliikenteen kilpailuttamista. Samaa on sanonut liikenneministeriön hallitusneuvos Elina Thorström. EUn määrittelemä ”Palvelun laatu ja kattavuus” on erittäin hyvin Suomea kuvaava kriteeri. Meillä on siis erityinen peruste jatkaa Suomessa VR:n liikennöinnillä, ja keskittyä nyt palvelun parantamiseen sen pilkkomisen sijaan.

On sokeaa EU-uskovaisuutta niellä kilpailuttamisvaatimus. Olemme Suomessa jo tehneet EU:n edellyttämät toimet rataverkon hallinnasta ja harjoittamisesta sekä koulutusjärjestelmän ja turvallisuusjärjestelmän eriyttämisestä.

Yksiraiteiselle, paikoitellen osin huonokuntoiselle radalle ei synny lisää ja parempaa liikennettä vain sillä, että pilkotaan valtionyhtiö VR ja myydään reittejä ulkomaisille suuryrityksille aggressiivisen verosuunnittelun temmellyskentäksi. Vilkkaimmin liikennöidyille radoille ei mahdu enää uutta liikennettä. Konsulttiarvion mukaan kilpailuttamisesta saataisiin lisää hyötyä vain, jos valtio tekisi miljardiluokan investoinnit, rakentamalla lisää raiteita kuormittuneille yhteysväleille.

Mistä nuo rahat revittäisiin, kun VR ei pystyisi maksamaan nykyiseen tapaan osinkoja valtiolle, joita esimerkiksi viime vuodelta maksettiin 90 miljoonaa euroa? Tähän kun päälle laitetaan konsultin arvio kilpailun taloudellisesta vaikutuksesta, olisi saldo 40 miljoonaa euroa miinuksella.

Hallituksen malli on epäselvä, tulisi todella kalliiksi ja uhkaisi erityisesti heikentää työntekijöiden työehtoja. Erityisesti kalustoyhtiön rooli ihmetyttää. Joutuisivatko suomalaiset maksamaan vaunut ja veturit kahteen kertaan, ensin veroina VR:n hankinnoissa ja sitten lipunhintoina kalustovuokrassa? Näihin kysymyksiin on vaikea saada vastauksia, sillä koko hanketta viedään eteenpäin suljetuissa työryhmissä. Kilpailutusmalli ei myöskään johtaisi lippujen halventumiseen kuin aivan suosituimmilla reiteillä.

Näyttääkin siltä, että kyseessä on hallituksen ideologinen hanke alistaa valtion omaisuutta kansainvälisten kermankuorijoiden käsiin.

Arvoisa puhemies!

Suomessa pitää keskittyä siihen, miten ihmisten ja tavaran liikkumista raiteilla voidaan lisätä? Myös liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite vuoteen 2030 sitä edellyttää.

Ensimmäinen asia on tietenkin raideverkon kunnostaminen. Vasemmistoliitto ehdottaa, että liikenneinfran korjaamisesta päätettäisiin yhdessä kaikkien puolueiden kesken, ja päätökset kantaisivat yli vaalikausien.

Esimerkkejä tarpeellisista korjauskohteista ovat Pasila–Riihimäki-rataosan parantaminen, Oulu–Kemi- ja Ylivieska–Iisalmi-yhteysvälien korjaus, sekä Joensuun, Kouvolan ja Kuopion ratapihojen modernisointi. Seuraavien vuosien aikana ratahankkeiden rahoitus pitäisi tuplata, investointeihin pitäisi varata vuosittain 100 miljoonaa euroa nykytason päälle seuraavien vaalikausien ajan.

Vasemmistoliiton ja hallituksen yhteinen näkemys on, että maakuntien ja kaupunkiseutujen mahdollisuuksia vahvistaa työssäkäynti-, opiskelu- ja asiointiliikennettä raiteilla pitää parantaa. Kukaan ei kuitenkaan vielä tiedä mistä maakunnat nuo resurssit ottaisivat.

VR:n tulee kehittää omaa toimintaansa asiakkaita ja omistajaa kuunnellen. Ymmärtäen, etteivät junaliikenteen viivästymisongelmat ole pelkästään VR:stä johtuvia, vaan usein rataverkon tai ohjauslaitteiden vioista.

Tärkeää on, että ihmiset saavat helposti ja sujuvasti hankittua matkaliput koko matkalle. HSL:n ja VR:n lippusekoilu ei saa toistua enää koskaan.

Arvoisa puhemies!

Junaliikenteen yksityistämisestä on useita valitettavan huonoja esimerkkejä maailmalta. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa raideliikenne on tärkeä julkinen palvelu. Ihmisten mahdollisuus liikkua on perusoikeus.

Hallituksen suunnitelmat raideliikenteen kilpailuttamiseksi ovat kelvottomia, ja siksi kannatan edustaja Harry Wallinin tekemää epäluottamuslausetta.

Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 2.5.2017

Arvoisa rouva puhemies,

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on noussut kuopastaan.

Hallituksen esityksessä on EU:n arvopaperikeskusasetuksesta seuraavia muutoksia, jotka meidän on pakko tehdä kansalliseen lainsäädäntöön. Niitä en arvostele, vaan hallintarekisteröintiä.

Suomessa tällä hetkellä on käytössä suoran omistuksen järjestelmä. Tässä järjestelmässä osakkeiden omistus on omistajan nimellä tämän tilillä arvopaperikeskuksessa. Hallintarekisteröinnissä näin ei ole, vaan arvopaperikeskuksessa näkyy vain tilin avanneen säilyttäjän, esimerkiksi pankin nimi, mutta ei omistajaa. ...lue lisää

Arvoisa rouva puhemies

Käsittelyssä oleva Metsähallituslaki on monella tapaa rampa. Viime hallituskaudella se torpattiin Vasemmistoliiton, sosialidemokraattien ja nykyisten hallituspuolueiden Keskustan ja Perussuomalaisten myötävaikutuksella, mutta nyt hallitus haluaa oikeistoideologisin syin viedä sitä eteenpäin. Siitäkin huolimatta, että lain epäkohdat eivät ole minnekään kadonneet. ...lue lisää