Puheenvuorot

Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 2.5.2017

Arvoisa rouva puhemies,

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on noussut kuopastaan.

Hallituksen esityksessä on EU:n arvopaperikeskusasetuksesta seuraavia muutoksia, jotka meidän on pakko tehdä kansalliseen lainsäädäntöön. Niitä en arvostele, vaan hallintarekisteröintiä.

Suomessa tällä hetkellä on käytössä suoran omistuksen järjestelmä. Tässä järjestelmässä osakkeiden omistus on omistajan nimellä tämän tilillä arvopaperikeskuksessa. Hallintarekisteröinnissä näin ei ole, vaan arvopaperikeskuksessa näkyy vain tilin avanneen säilyttäjän, esimerkiksi pankin nimi, mutta ei omistajaa. ...lue lisää

Arvoisa rouva puhemies

Käsittelyssä oleva Metsähallituslaki on monella tapaa rampa. Viime hallituskaudella se torpattiin Vasemmistoliiton, sosialidemokraattien ja nykyisten hallituspuolueiden Keskustan ja Perussuomalaisten myötävaikutuksella, mutta nyt hallitus haluaa oikeistoideologisin syin viedä sitä eteenpäin. Siitäkin huolimatta, että lain epäkohdat eivät ole minnekään kadonneet. ...lue lisää

Arvoisa rouva puhemies! Pääministeri Sipilä esittää argumentteja, että vastakkainasettelua ei saa suorittaa eikä siihen pitäisi ketään pakottaa, mutta en ihmettele yhtään, että Hakaniemessä ei suostuttu yhteiskuntasopimuksen osalta painamaan päätä siihen yhteiskuntasopimuksen giljotiiniin, minkä te laitoitte sinne ylle. ...lue lisää

Arvoisa puhemies,

 

Tyytyväisenä totean, että Eduskunnan Teollisuusryhmän aloitteen pohjalta nyt toteutuu keskustelu teollisuuspoliittisesta ohjelmasta, joka on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta aivan ratkaiseva asia.

Teollisuus on modernin yhteiskunnan ja talouden selkäranka. Vaikka palveluiden ja tietotyön painoarvo kasvaa, ovat perus- ja vientiteollisuus kansantalouden moottori. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisessä maailmassa parhaiten pärjäävät maat, joiden teollinen pohja on kunnossa.

...lue lisää