Author Archives: Jari Myllykoski

TIEDOTE
30.6.2021

Hallitus on antanut esityksen maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä. Maksuhäiriömerkintä poistuisi kuukauden kuluttua velan suorittamisesta, kun se nyt säilyy rekisterissä kahdesta neljään vuotta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on ollut usealla vaalikaudella edistämässä lakimuutosta, jolla parannettaisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa.

– Tuntuu aivan uskomattoman hyvältä ja huojentavalta, että asia etenee. Tämän eteen on tehty töitä yli puoluerajojen ja nyt oikeusministeri Henriksson konkretisoi yhteistyön hedelmän. Uskon, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiselle annettu laaja, puoluerajoista riippumaton tuki kiritti ministeriötä, Myllykoski sanoo.

Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti vuosi sitten Myllykosken, Katja Taimelan (sd), Ville Vähämäen (ps), Arto Satosen (kok), Arto Pirttilahden (kesk), Outi Alanko-Kahiluodon (vihr), Joakim Strandin (rkp) ja Antero Laukkasen (kd) tekemän lakialoitteen maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämiseksi. Aloitteessa ehdotettiin niin ikään maksuhäiriömerkinnän poistamista, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut. Aloite on nyt käsiteltävänä lakivaliokunnassa. Vastaava aloite tehtiin myös edellisellä hallituskaudella, mutta se ehti vanheta.

– On ollut täysin kohtuutonta, että maksuhäiriömerkintä vaikuttaa työpaikan, asunnon, kotivakuutuksen, lainan tai vaikka puhelinliittymän saamiseen vielä vuosia sen maksamisen jälkeen. Rankaisemisen ja velkakierteeseen ajamisen sijaan meidän tulee parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa ja tukea heidän taloudenhallintansa kestävyyttä, Myllykoski sanoo.

Maksuhäiriömerkintä on lähes 400 000 suomalaisella. Koronaviruspandemia tulee johtamaan velkaantumisen kasvuun ja entistä useampiin maksuhäiriömerkintöihin, kun tuhannet suomalaiset eivät enää selviä veloistaan parhaista yrityksistään huolimatta. Maksuvaikeuksien riski on kasvanut erityisesti irtisanotuilla ja lomautetuilla työntekijöillä sekä elinkeinonsa menettäneillä yrittäjillä.

– Meidän tehtävämme eduskunnassa on tehdä lainsäädäntöä, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia selviytyä elämässään eteenpäin. Eilen etenimme taas askeleen kohti oikeaa tavoitetta, Myllykoski sanoo.

Hallituksen esitys tulee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Oli pakko tehdä toimenpidealoite tehdaslaitteiden hävittämisen estämiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan jatkaminen tuotantolaitoksissa, joista suurpääoma haluaa vetäytyä, kuten nyt Veitsiluodon paperitehtaalta Kemistä.
– Toimintakunnossa olevien koneiden hävittäminen ei edusta tehokasta, ympäristön näkökulmasta kestävää tai yhteiskunnan etua palvelevaa yritystoimintaa.
Stora Enson lakkautuspäätöksen myötä Veitsiluodosta poistuu pysyvästi 550 työpaikkaa. Lisäksi tehtaan sulkeminen vaikuttaa voimakkaasti alihankintaverkostoon.
– Vaikka Stora Enso lopettaa Veitsiluodossa oman toimintansa, se ei tarkoita, etteikö toimintaa voisi jatkaa jokin toinen taho. Se olisi työntekijöiden ja alueen elinvoiman näkökulmasta erinomainen uutinen.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan useampikin toimija on ilmaissut kiinnostuksensa jatkaa selluliiketoimintaa tehtaalla. Lisäksi hallitus valmistelee parhaillaan äkillisen rakennemuutoksen tukipakettia Kemiin aluetalouden tukemiseksi.
– Veitsiluodon teollinen infrastruktuuri luo erinomaisen pohjan kannattavalle liiketoiminnalle. Nyt on käännettävä kaikki kivet, jotta tehtaan toiminta voisi jatkua myös tämän vuoden jälkeen

Hallituksen on myös pikaisesti valmisteltava lainsäädäntöä, joka velvoittaisi yritykset tarjoamaan mahdollisuutta muille toimijoille jatkaa liiketoimintaa.
– Samalla on omistajaohjauksessa uskallettava katsoa peiliin ja kysyttävä, mitä olisi voitu tehdä toisin ja mitä nyt pitää tehdä, eikä vain voimattomana hyssytellä. Valtio Solidiumin kautta kun ei ole vähäpätöinen omistaja kun kyseessä on Stora Enso.

UPM-Kymmenen toiminta Ranskassa herätti vuonna 2017 kritiikkiä, kun yhtiö rikkoi Docellen tehtaansa paperikoneet sen sijaan, että olisi myynyt ne. Irtisanottujen työntekijöiden osuuskunta olisi halunnut ostaa koneet ja jatkaa tehtaan toimintaa.
– Pääomavaltaisten tehtaiden tuotantovälineiden hävittäminen tilanteessa, jossa kannattava liiketoiminta uuden omistajan johdolla olisi mahdollista, on kestämätöntä. Mikäli Veitsiluodon tai muun vastaavan tehtaan laitteet rikottaisiin, nostaisi se kynnystä toiminnan uudelleen aloittamiseen huomattavasti.

Onneksi Hallitus tekee nopeasti jotain, myöntäessään 4,2 miljoonaa euroa kansallista yritystukivaltuutta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle käytettäväksi Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon. Rahoitus suunnataan erityisesti pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, joilla luodaan alueelle uusia työpaikkoja.

Vasemmistoliitossa kannamme huolta homekoulujen vaikutuksista lasten ja aikuisten terveyteen. Kysyin kyselytunnilla kuntaministeriltä, miten hallitus on varmistanut, että kunnissa voidaan huolehtia koulutilojen terveellisyydestä.

Olemme hallituksessa panostaneet opetusministerin johdolla merkittävästi koulutukseen. Ryhmäkokoja on pienennetty, yhdenvertainen varhaiskasvatusoikeus palautettu, oppivelvollisuus uudistettu ja ammatillisen koulutuksen leikkauksia paikattu.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan myös terveelliset tilat on pystyttävä takaamaan kaikille oppilaille ja opettajille. Katso kysymykseni ja kuntaministerin vastaus videolta.

TIEDOTE 10.6.2021
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski on enemmän kuin tyytyväinen valiokunnan päätökseen kannattaa Vesi on meidän -kansalaisaloitetta. Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää mietinnön lausumassa, että eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteen ja edellyttää valtioneuvostoa aloittamaan valmistelutyön vesihuollon yksityistämisen kieltämiseksi.

...lue lisää