Alkon verkkokaupasta tulppa verovuotoon

TIEDOTE 26.1.2023

Vapaa julkaistavaksi


VAS Myllykoski: Alkon verkkokaupasta tulppa verovuotoon

Ulkomaisten verkkokauppojen kautta suoraan suomalaisille kuluttajille toimitetun alkoholin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Maahamme toimitetaan Tullin ja Verottajan mukaan vuosittain kymmeniä miljoonia litroja alkoholijuomia, joista vain prosentista maksetaan asianmukaiset verot. Alkoholin virta verkkokaupan kautta rapauttaa verotulokertymää ja jäljelle jää vain pienen pieni tilkka, josta alkoholihaittojen torjunta ei juuri kostu.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan hallituksen valmistelevan alkoholilakiin muutoksia, joilla mahdollistettaisiin Alkolle verkkokaupan kautta tapahtuva etämyynti suoraan kuluttajille.

  • Nyt on viimeisiä hetkiä havahtua siihen, että sosiaali- ja terveysministeriön itsepintainen ja asenteellinen alkoholin verkkokaupan vastustaminen on yhtä turhaa kuin Don Quijoten taistelu tuulimyllyjä, eli ulkomailta tapahtuvaa etämyyntiä vastaan, Myllykoski toteaa.

Alkolla on tällä hetkellä hyvin toimiva ja valikoimaltaan laaja verkkokauppa, joka olisi mahdollista valjastaa suoraan kuluttajille tehtävän etämyynnin hyödynnettäväksi. Muutoksella Alko pystyisi vastaamaan paremmin alkoholimarkkinoiden kilpailuun. Kotimaisella verkkokaupalla on myös paremmat mahdollisuudet tukea kustannusahdingossa kamppailevaa kotimaista pienpanimoteollisuuttamme.

  • Etämyyntiä vastaan on harattu ministeriössä pitkään. Koronan aikana pienpanimoiden ahdinkoa helpottamaan tehdyn määräaikaisen verkkokaupan mahdollistavan lakialoitteen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut ministeriössä edes pientä evän heilahdusta. Neliraajajarrutuksesta saattaa kuitenkin seurata Alkon mahdolliselle verkkokaupalle vastaavaa, miten on käymässä Veikkauksen rahapelimarkkinoille – monopoli on murtumassa. Maailman muuttumisen näkee parhaiten, kun muistaa pitää silmät auki, sanoo Myllykoski.

Toimenpidealoite

Alkon verkkokaupan kautta tapahtuvan etämyynnin sallimiseksi

Eduskunnalle

Tässä toimenpidealoitteessa ehdotetaan hallituksen valmistelevan alkoholilain muutoksen, jolla mahdollistettaisiin Alkolle verkkokaupan kautta tapahtuva etämyynti. Ehdotuksen mukaisella muutoksella halutaan osaltaan vastata alati lisääntyvään alkoholin ulkomaiseen verkkokauppaan ja siihen kytkeytyvään valtion verotulojen menetykseen. Esimerkiksi vuonna 2021 ulkomaisista verkkokaupoista tilattiin Verohallinnon mukaan 33 miljoonaa litraa alkoholijuomia, joista vain prosentista maksettiin asianmukainen valmistevero. Verohallinnon arvion mukaan valtio menettää vuosittain arviolta 80–100 miljoonaa euroa verotuloja.

Alkoholin ulkomaisen verkkokaupan määrä on kasvanut valtavasti viimeisten vuosien aikana. Muutokset ulkomaisten verkkokauppojen toimintatavoissa kuljetusyritysten valinnan suhteen on siirtänyt vastuun veron maksamisesta vahvemmin kuluttajan itsensä hoidettavaksi. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriö pitää itsepintaisesti kiinni kannasta, jossa alkoholin ulkomailta Suomeen tapahtuvaa etämyyntiä tai alkoholijuomien luovuttamista kohdellaan alkoholilain vastaisena. Epäselvästä oikeustilasta huolimatta alkoholin tuonti kasvaa kasvamistaan, mikä lisää alkoholimarkkinoiden hallitsemattomuutta vaikeuttaen Alkon kilpailuasemaa. Siksi tilanteeseen olisi syytä puuttua tekemällä lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka mahdollistavat Alkolle oikeuden etämyyntiin.

Tällä hetkellä Alkolla on toimiva ja valikoimaltaan laaja verkkokauppa, jonka kautta ostokset voi tilata noudettavaksi myymälään tai Alkon noutopisteeseen. Etämyynti, eli käytännössä alkoholin kotiinkuljetus ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista, joka luo käytännössä merkittävän kilpailuedun ulkomaisille alkoholin verkkokaupoille. Yritykset torjua alkoholin verkkokauppaa ovat olleet laihoja, jolloin valtiolta jää saamatta verotuloja maahan virtaavista alkoholijuomista, mutta samalla tuodun alkoholin käytöstä koituvat kansanterveydelliset kustannukset lankeavat kuitenkin valtion maksettavaksi. Tämän lisäksi tuotava alkoholi on ikärajavalvonnan ja tuotteiden turvallisuutta koskevan sääntelyn ulkopuolella.

Sallimalla Alkolle etämyynti voidaan paitsi osaltaan vastata paremmin kilpailussa ulkomaiseen etämyyntiin ja siten vahvistaa Alkon kilpailuasemaa alkoholimarkkinoilla, joka vaikuttaa positiivisesti myös valtion tuloihin. Tämän lisäksi muutoksella voidaan tukea esimerkiksi kotimaisten pienten alkoholinvalmistajien elinkeinotoimintaa parantamalla heidän tuotteidensa saatavuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan / ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alkoholilain muuttamiseksi tavalla, joka mahdollistaa Alkolle verkkokaupan kautta tapahtuvan etämyynnin kuluttajille.