Ahdingossa oleville turkistuottajille säädettävä siirtymistuki

TIEDOTE 9.3.2021
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on tehnyt eduskunnalle toimenpidealoitteen siirtymistuen säätämisestä turkistuottajille. Koronapandemian vuoksi turkisten maailmankauppa romahti, ja alan yrittäjät ovat vaikeuksissa. Toimenpidealoite on nyt kansanedustajien allekirjoitettavana.

– Olisi reilua luoda turkistuottajille tuki toisen elinkeinon pariin siirtymiseksi. Turkistuotannosta luopuminen voisi mahdollistua, jos toimeentulo olisi siirtymän ajaksi turvattu. Tämä voitaisiin toteuttaa pienellä lakimuutoksella, sanoo Myllykoski.

Suomessa tilanne koronaviruksen leviämisen suhteen on ollut tarhoilla hallussa, mutta riskiä ei kuitenkaan kannata vähätellä.

Suomessa tilanne koronaviruksen leviämisen suhteen on ollut tarhoilla hallussa, mutta riskiä ei kuitenkaan kannata vähätellä. Tanskassa jouduttiin viime vuonna lopettamaan miljoonia minkkejä tarhoissa levinneen koronan vuoksi. Ruotsissa, jossa kettujen tarhaamisesta on jo luovuttu, maatalousviranomaiset päättivät kieltää kasvattamisen minkkitarhoilla vuoden 2021 loppuun asti.

Moni Suomen turkisalan toimija on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronaviruspandemiaa. Koronatukia on suunnattu kustannustuen muodossa myös turkisalan alkutuotantoon. Ne eivät kuitenkaan pelasta alan toimijoita usean heikon vuoden ahdingolta.

Nyt on oikea aika tukea suomalaisia turkistuottajia. Keinoja siirtymistuen rahoittamiseksi voisi löytyä EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta.

– Nyt on oikea aika tukea suomalaisia turkistuottajia. Keinoja siirtymistuen rahoittamiseksi voisi löytyä EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta. Mahdollisesti maaseudun kehittämisen maatalousrahasto voisi tulla kyseeseen. Myös maaseudun kehittämisasetusta voitaisiin käyttää, toteaa Myllykoski.

CAP eli EU:n komission ehdotus yhteisestä maatalouspolitiikasta sisältää erilaisia keinoja rahoittaa alalta siirtymistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kautta. Lisäksi maaseudun kehittämisasetus antaa mahdollisuudet edistää myös maaseudun muuta yritystoimintaa tällaisessa tilanteessa. Toimenpidealoitteessa ehdotetaan tuen edellytykseksi luopumista turkistuotannosta kokonaan.