Kantelu oikeuskanslerille: sopiiko valkoposkihanhien ja merimetsojen suojelu yhteen perustuslain kanssa?

TIEDOTE
2.10.2020
Julkaisuvapaa heti

Kansanedustajat Jari Myllykoski ja Markku Eestilä:
”Kunnioitetaanko valkoposkihanhien ja merimetsojen poikkeuslupakäytännössä perustuslain takaamaa omaisuuden suojaa ja elinkeinovapautta?”

Kansanedustajat Jari Myllykoski (vas) ja Markku Eestilä (kok) tiedustelevat kantelussaan oikeuskanslerille, ovatko ympäristöministeriön ja asianomaisen lupaviranomaisen luonnonsuojelulain tulkinnat yhdenmukaisia perustuslaissa säädetyn omaisuuden suojan ja elinkeinovapauden kanssa.

Perustuslaki takaa, että jokaisella on oikeus käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla ja hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Monet maanviljelijät ja kalastajat kuitenkin kokevat, ettei heillä ole riittäviä keinoja suojella elinkeinoaan ja omaisuuttaan, koska lupaviranomainen ministeriön ohjeistuksessa ei myönnä siihen tarvittavia lupia.

– Tiedustelemme nyt oikeuskanslerille osoittamassamme kantelussa asettaako ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen laintulkinta nämä perustuslain kohdat luonnonsuojelulaille alisteiseen asemaan, kansanedustajat kertovat.

Valtiolle osoitetut korvausvaatimukset valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista liikkuvat miljoonissa euroissa, ja rannikkokalastajien saalismäärien romahtamisen yhteys merimetsokantojen runsastumiseen on tutkimuksella todennettu. Lupaviranomainen ei siitä huolimatta ole tätä syksyä lukuun ottamatta juuri myöntänyt lupia hanhien tai merimetsojen karkottamiseen ampumalla.

– Tälle syksylle myönnetyt luvat 3555 hanhen ampumiseksi on hyvä alku. Samanlaista suhtautumista odotamme myös merimetsojen aiheuttamien vahinkojen kohdalla. Tämä on täysin kansallisessa päätäntävallassamme, toteaa Eestilä.

– Toivomme oikeuskanslerilta näkemystä siihen, onko ministeriön ja lupaviranomaisen tiukka tulkinta poikkeuslupakäytäntöä ohjaavasta lainsäädännöstä perusteltu, kun pidämme mielessä, että jokaiselle kansalaiselle ja elinkeinonharjoittajalle on taattu omaisuuden suoja ja elinkeinovapaus perustuslaissa, sanoo Myllykoski.

Ministeriön laintulkinnat ja virkamiesten ohjeistaminen on pahassa ristiriidassa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien kanssa. Samoin on myös EU:n lintudirektiivin poikkeuslupatulkinta komission kanssa, joka kehottaa jäsenmaitaan käyttämään direktiivin mukaista joustavuutta täysimääräisesti.

Kantelun etusivu
Liite 1
Liite 2
Liite 3