Välttämätön, mutta ei ongelmaton kausityö

Hallitus on säätämässä lakia, jolla säädellään EU:n ja Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolisten maiden kansalaisten tuloa kausityöntekijäksi Suomeen. Kausityöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka työsuhde kestää alle kolme kuukautta.

Tällä hetkellä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten työlupa-asioista säädetään ulkomaalaislaissa. Ulkomaalaislain mukaan alle kolmen kuukauden työhön tuleva ei tarvitse oleskelulupaa voidakseen tehdä töitä. Kausityöntekijöistä onkin tullut välttämätön osa maatalouden työvoimaa.

Kausityöntekijöille on maa- ja metsätaloudessa aitoa tarvetta. Kaikkea työtä ei voida tehdä vakituisessa työsuhteessa. On kuitenkin varottava sitä, että kausityöhön turvauduttaisiin sokeasti.

Jos ajatellaan, että maataloustöitä tekevä vain kausityöntekijät, mitä siitä seuraa maaseudun kehitykselle? Seurauksena on maaseudun kuihtumisen jatkumista, kyläkoulujen sulkemista ja peruspalveluiden rapautumista.

Kausityön lisäämisen sijaan pitäisikin parantaa maaseudulla tarjolla olevien työmahdollisuuksien houkuttelevuutta tarjoamalla nykyistä parempia yhteiskunnallisia palveluita ja vaikuttamalla siihen, että myös maaseudulla elinkeinorakenne olisi nykyistä monipuolisempi.

Työehdoista on huolehdittava

Samalla on pidettävä huoli, että kyse on nimenomaan kausityöstä, eikä sitä koskevaa kevyempää sääntelyä hyödynnetä siihen, että kierretään muun työn sääntelyä.

Maa- ja metsätalouden kausityötä tulee myös valvoa. Vaikka hallitus vakuuttaa, että kausityön tekoon maataloudessa ei ole liittynyt suuria ongelmia, on Puuliitto joutunut tekemään pitkän päivätyön ulkomaalaisten kausityöntekijöiden oikeuksien puolustamisessa. Valvontaa tarvitaan ja ammattiliittojen tiedonsaantioikeuksia tulisi parantaa.

Hallituksen esityksessä määritellään toimialat, joita kausityötä koskeva sääntely koskisi. Nämä alat ovat pitkälti alkutuotantoa (maa- ja metsätalous), matkailualoja (kausiluonteinen hotellityö, huvipuistot) ja viher- ja ympäristörakentamista. Lyhytkestoisiin töihin esim. metsäurakoissa ja Lapin hotelleissa talvisesonkina olisi siis mahdollista palkata työntekijöitä helpommin kuin pitkäkestoisempaan työhön.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa kausityöntekijöiden käyttöä haluttiin kuitenkin laajentaa edellä mainituista tehtävistä myös pienimuotoiseen elintarvikkeiden jatkojalostukseen, kalasavustamoihin ja marjojen jatkojalostukseen.

Tämä muuttaisi kokonaan kausityölain luonnetta. Kausityön käyttö laajentuisi elintarviketeollisuuden puolelle. Nämä alat eivät kuulu lain taustalla olevassa EU-direktiivissä määriteltyihin maatalouteen ja matkailuun.

Kausityöhön luettavien alojen luettelon laatiminen tulisi laatia kolmikantaisesti, ei pelkän työmarkkinajärjestöjen kuulemisen turvin. Tämä varmistaisi työehtojen riittävän huomioimisen. Poistettu haittakoodia Poistettu haittakoodia Poistettu haittakoodia Poistettu haittakoodia

Yksi kommentti aiheesta “Välttämätön, mutta ei ongelmaton kausityö

  1. Ismo Oja

    Erittäin hyvä kirjoitus. Itsekkin olen sortunut palkkaamaan ulkomaalaista käsityötä kesäajaksi navettaan. Työvoiman tarve maaseudulla on suuri. Pulaa on rahasta millä maksaa palkkaa ja varsinkin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi olla hyvinkin arveluttavaa eli riittääkö rahat ja myös voi mietityttää,että selviytyykö paperitöistä eli vakuutukset yms. pakolliset maksut. Pystyisikö kuntien lomituspalvelut toimimaan laajemminkin työnvälitystoimijana? Jonkinlaisena varamiespalveluna, josta voi ostaa työntekijän töihin, vaikka päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi? Työntekijöitähän voisi olla moneen lähtöön ja siitä voisi tulla myös tavallisten ihmisten tilapäisen työvoiman ostopaikka ja tuo olisi nuorille helppo keino lähteä työelämään. Tuosta pitäisi tehdä kuitenkin työntekijällekkin houkutteleva, että kannattaa ottaa se yhdenkin päivän homma vastaan. Myös maatalouslomittajat voisivat työllistyä vielä paremmin työvoimapankin ansiosta ja kunnallinen toimija olisi mieleen palvelun ostajille, kun rahat pyörii omassa kunnassa eikä ole pörssiyhtiö keräämässä voittoja välistä.
    Tämmösiä mietteitä herätti kirjoituksesi näin aamutuimaan kahvikupin ääressä. Lehmät odottavat navetassa, joten työt kutsuu!

Comments are closed.