Unohtuiko raideliikenteessä ilmastopolitiikka?

Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Myllykoski kysyy hallitukselta junaliikenteen maksuista. Ratamaksut muuttuvat ensi vuonna niin, että henkilö- ja tavaraliikenteen maksut määräytyvät käyttövoiman perusteella suorien kustannusten mukaisesti. Dieselvetoinen liikenne saa käyttää raiteita edullisemmin kuin sähköllä kulkevat junat. Myllykoski osoittaa kirjallisen kysymyksensä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk) ja ilmastoasioista vastaavalle ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk).

–  Liikenteelle on asetettu äärimmäisen korkeat päästövähennystavoitteet. Koko liikennejärjestelmän pitää muuttua vähäpäästöiseksi hyvin nopeasti. On pöyristyttävää, että valtion virasto voi säätää ratamaksut, jotka ovat täydessä ristiriidassa valtion ilmasto- ja energiapolitiikan kanssa, Myllykoski sanoo.

Asian nostivat esiin jo keväällä raidealan ammattiliitot. Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki ja Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt ihmettelivät, ohjaako liikennevirasto hinnoittelullaan rautatieliikennettä sähkövedosta dieselvetoon.

Myllykoski liittyy ihmettelijöiden joukkoon.

– On perin erikoista, että radan käyttö on edullisempaa fossiilisella voimalla kulkevalle liikenteelle. Hinnoittelu tuntuu olevan täydellisesti ristiriidassa Suomen energia- ja ilmastopolitiikan kanssa. Pariisin sopimuksen allekirjoittajat eivät tästä meitä kiitä.

Myllykoski jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen liikenne- ja viestintäministeri Bernerille ja ilmastopolitiikasta vastaavalle ympäristöministeri Tiilikaiselle. Hallituksen on vastattava kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.

Lisätietoja: Jari Myllykoski, p. (09) 432 3119

--

Kirjallinen kysymys ratamaksun määräytymisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Rautatieliikenteen ratamaksut muuttuvat vuoden 2019 alussa. Jatkossa henkilö- ja tavaraliikenteen ratamaksuissa ei ole eroja, vaan ratamaksu määräytyy ainoastaan käyttövoiman perusteella. Ratamaksun perusmaksu määräytyy direktiivin mukaisesti suorien kustannusten mukaan. Liikennevirasto on määritellyt ratamaksuiksi sähkövetoiselle liikenteelle 0,1653 senttiä / bruttotonnikilometri ja dieselvetoiselle 0,1259 senttiä/bruttotonnikilometri.

On perin erikoista, että radan käyttö on edullisempaa fossiilisella voimalla kulkevalle liikenteelle. Hinnoittelu tuntuu olevan täydellisesti ristiriidassa Suomen energia- ja ilmastopolitiikan kanssa. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin rajoittaa lämpötilan nousu alle 2 asteen, pyrkien kohti 1,5 astetta. Valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu, että uusiutuvien polttoaineiden osuus liikenteessä nostetaan 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Dieselin tukeminen alemmalla ratamaksulla ei edistä tätä tavoitetta.

Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota raidealan ammattiliitot. Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki ja Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt kysyivät jo 7.4.2018 (https://raidepuolue.fi/uutiset/9/4/2018/liittojohtajat-miksi-liikennevirasto-ohjaa-junaliikennett-shkst-takaisin-dieseliin), ohjaako liikennevirasto hinnoittelullaan rautatieliikennettä sähkövedosta dieselvetoon:

” Ilmastotavoitteiden näkökulmasta tämä on hyvin ristiriitaista. Eikö hinnoittelulla tulisi ohjata ympäristöä vähemmän kuormittaviin käyttövoimaratkaisuihin eikä saastuttavampiin? Vuodenvaihteen jälkeinen sähkövetoinen liikenne maksaa yli 30% suurempaa ratamaksua kuin dieselvetoinen bruttotonnikilometriä kohti.”

EU:n direktiivissä yhteisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0034&from=FI) todetaan, että maksuja voidaan tarkistaa junan toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten kustannusten huomioon ottamiseksi. Perusteluissa viitataan liikenteen paikallisesti aiheuttamaan meluun, mutta fossiilisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästöt aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia globaalisti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten ratamaksujen ero sähkö- ja dieselkäyttövoimien välillä on linjassa Suomen ilmastopolitiikan ja liikenteen päästövähennysten kanssa?

Mahdollistaako EU-lainsäädäntö ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioimisen radankäyttömaksuissa?