Työkyvyttömät huomioitava työttömyysturvan uudistuksissa

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 8.2.2017
Julkaistavissa heti

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) kysyy kirjallisella kysymyksellä työministeri Jari Lindströmiltä (ps.), koskeeko vuoden vaihteessa voimaan tullut lakimuutos, jolla työttömät velvoitetaan osallistumaan haastatteluun työ- ja elinkeinotoimistossa kolmen kuukauden välein, myös työkyvyttömiä työttömyysetuuden saajia.

Työttömyysturvalain mukaan sairauspäivärahaa sen enimmäiskeston saaneilla on mahdollisuus hakea työttömyysetuutta, jos he eivät saa työkyvyttömyyseläkettä tai heidän hakemuksensa sellaiseen on vireillä. Työsuhteessa olevalla henkilöllä on oikeus saada työttömyysetuutta, jos hänen työnantajallaan ei ole tarjota hänen työkykynsä mukaista työtä.

Myllykosken mukaan työ- ja elinkeinotoimistojen virkailijoiden harkintavalta on syytä säilyttää, mikäli on ilmeistä, että haastattelu kolmen kuukauden välein ei palvele henkilön työkyvyn palautumista ja työmarkkinoille paluuta.

Pitäminen yhteyttä työttömiin ei ole toki huono asia. Virkailijalla pitäisi kuitenkin olla jatkossakin harkintavaltaa päättää, järjestetäänkö haastattelua vai ei. Tämä harkintavalta pitäisi säilyttää erityisesti niiden henkilöiden osalta, jotka saavat työttömyysetuutta työkyvyttömyyden takia, mutta joilla on työsopimus voimassa, Myllykoski sanoo.

Myllykoski pelkää, että mikäli työkyvyttömien henkilöiden erityistarpeita ei huomioida riittävästi, voi työttömyysturvan sanktiojärjestelmä johtaa inhimillisesti kestämättömiin ja työllistymisen kannalta epätarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin.

Työkyvyttömyys on tunnistettava työvoimapalveluissa nykyistä paremmin varsinkin, jos sosiaaliturvaa kehitetään nykyistä osallistavampaan suuntaan. Toimeentulon katkaiseminen ei edistä sairaan ihmisen kuntoutumista, vaan vain syventää ahdinkoa, Myllykoski sanoo.

Kirjallinen kysymys pdf-tiedostona

Lisätietoa:

Kansanedustaja Jari Myllykoski
Puh. (09) 432 3119
jari.myllykoski@eduskunta.fi