Päätöksessä aktiivimallista punnitaan kansanedustajien arvostelukyky ja inhimillisyys

Eduskunta päättää tiistaina työttömyysturvan ns. aktiivimallista, joka leikkaa automaattisesti 4,65 prosenttia työttömyysetuudesta kaikilta työttömiltä, jotka eivät onnistu 65 päivän tarkastelujaksolla löytämään työtä tai pääsemään työllistymistä edistyvään palveluun. Hallituksen jo aiemmin heikentämää työttömyysturvaa siis alennetaan edelleen rangaistuksena siitä, että työtön ei onnistu löytämään työtä.

Kuten perustuslakivaliokunnan lausunnostakin käy ilmi, malli asettaa ihmiset räikeästi eriarvoiseen asemaan erityisesti sen suhteen, kuinka työpaikkoja tai palveluita on tarjolla eri alueilla ja paikkakunnilla. Valiokunnan mukaan ei ole kohtuullista, ettei työtön voi omalla toiminnallaan välttyä sanktiolta vaan leikkaus seuraa automaattisesti riippumatta siitä, kuinka aktiivisesti työtä on haettu.

Suomalainen työtön ei halua olla työtön, vaan hän haluaa töihin. Olisin toivonut hallitukselta ja erityisesti itsekin työttömyyden kokeneilta ministereiltä niitä toimia, joilla työllistymisen esteitä voidaan purkaa. Meidän tulisi purkaa kannustinloukkuja ja joustavoittaa sosiaaliturvajärjestelmää siten, että työn vastaanottaminen on nykyistä helpompaa. Työttömien rankaisemiseen perustuvan aktiivimallin työllisyysvaikutukset taas ovat valiokunnissa kuultujen talousasiantuntijoidenkin mukaan kyseenalaisia.

Asiasta vastaavat ministerit ovat myöntäneet ongelmat, mutta vedonneet siihen, että mallin vaikutuksia ”seurataan ja tarvittaessa puututaan”. Meillä ei kuitenkaan ole varaa ihmiskokeeseen jo ennestään köyhyydessä elävien työttömien ja heidän lastensa perustoimeentulon kustannuksella. Tiedämme jo etukäteen, että töitä ja palveluita ei ole tarjolla kaikille, jolloin ei voi olla oikeus eikä kohtuus rangaista ihmisiä niiden puutteesta.