Onko irtisanomislaissa koira haudattuna – mahdollistaako muutos laittomuuksien alen?

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen eduskuntakäsittelyssä olevan työsopimuslain muutoksen vaikutuksista laittomasta irtisanomisesta määräytyviin korvauksiin. Irtisanomislakina tunnetun hallituksen esityksen vaikutusarvion mukaan ”muutoksella voi olla heijastusvaikutuksia perusteettomista työsuhteen päättämisistä tuomittavien korvausten suuruuteen”.

– Kokemuksestani tiedän, että irtisanomisia tapahtuu myös epäasiallisista syistä. Haluan hallitukselta selvän vastauksen, voiko lainvastaisesta toiminnasta selvitä jatkossa aiempaa halvemmalla työntekijämäärän perusteella. Kuuluuko olla niin, että rangaistukseen vaikuttaa kokonaan muut seikat kuin teon vakavuus, Myllykoski kysyy.

Työsopimuslain mukaan laittomasta irtisanomisesta on suoritettava korvauksena vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Myllykoski muistuttaa, että jo nykyään korvaukset asettuvat usein haarukan alapäähän, ja jatkossa kynnys lainvastaiselle toiminnalle voisi liukua entistä alemmaksi mahdollistaen mielivallan lisääntymisen.

Myös pienten yrityksien luottamusmiesten asema on herättänyt huolta muuttuvassa tilanteessa. Luottamusmiehen laittomasta irtisanomisesta voidaan nykyisin korvata enintään 30 kuukauden palkka, minkä lisäksi luottamusmiehen asemaa suojaa vahvempi irtisanomissuoja.

– Luottamusmiesten irtisanomissuoja on tähän saakka perustunut heitä edustavien työntekijöiden enemmistön luottamukseen, josta on voitu äänestää. Toivon kovasti, ettei lakiesityksen perusteluihin kirjoitettu työnantajan ja työntekijän välinen ”luottamuspula” muuta tätä perusasetelmaa, Myllykoski sanoo.

Viime viikolla Myllykoski tiedusteli työsopimuslain muutosta koskevassa lähetekeskustelussa työministeri Jari Lindströmiltä esityksen vaikutuksia laittomasta irtisanomisesta määräytyviin korvauksiin. Sillä kertaa vastausta ei saatu. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta.