Metsähallituslaki menossa päin mäntyä

Eduskunta on käsitellyt koko kevätkauden lakia Metsähallituksesta. Olemme kuulleet valiokunnissa lukuisia asiantuntijoita ja valtaosa piti hallituksen lakiesitystä eri perustein huonona. Olemme myös saaneet kansalaisilta huolestuneita viestejä. Joitakin parannuksia saimme valiokuntakäsittelyssä tehtyä, mutta liian moni asia jäi vielä huonolle tolalle.

Yritimme yhdessä SDP:n ja Vihreiden kanssa ennen pääsiäistä korjata lakiin jääneitä ongelmia, mutta esityksemme eivät menneet läpi eduskunnan täysistunnossa. Hallituspuolueiden rivit pysyivät kohtuusuorina.

Tänään on lain toinen käsittely. Nyt edessä on enää lain hylkääminen tai hyväksyminen, parannuksia siihen ei voi enää tulla. Laki on monelta osaa huono, joten meillä Vasemmistoliitossa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin esittää lain hylkäämistä. Äänestämme asiasta huomenna keskiviikkona.

Vasemmistoliiton linja on johdonmukaisesti ollut, että valtion metsätaloutta on hoidettava jatkossakin vastuullisesti, avoimesti ja demokraattisesti, eikä metsätalouden yhtiöittämistä tule tehdä. Tämän vuoksi esitämme tänään täysistunnossa seuraavia lausumia:

Lausumaehdotus:

Eduskunta edellyttää, että Metsähallitusta ohjataan niin, että hankintasäännösten koko liikkumavara käytetään sen turvaamiseksi, että suomalaisten ja paikallisten yritysten sekä työntekijöiden osuus pysyy mahdollisimman suurena. Edellä mainittu koskee myös alihankintaurakoiden kokoa.

Lausumaehdotus:

Eduskunta kohtuullistaa Metsähallituksen tuotto- ja tuloutustavoitetta, jotta voidaan turvata yhteiskunnallisten velvoitteiden ja ekologisen kestävyyden toteutuminen.

Lausumaehdotus:

Eduskunta edellyttää, että siirrot luontopalveluiden taseen ja ns. kolmannen taseen välillä tuodaan siirtohetkellä eduskunnan tiedoksi.