Maksuhäiriöaloitteella voidaan vapauttaa panttivankeja

Eduskunta käsittelee tänään lähetekeskustelussa lakialoitetta luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamisesta siten, että maksuhäiriömerkinnät poistettaisiin luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu tai velan peruste on poistunut. Lakialoitteen on allekirjoittanut 136 kansanedustajaa kaikista eduskuntapuolueista.

Aloitteen puuhamiehenä toiminut Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski pitää tärkeänä, että lainsäädännössä löydetään ratkaisuja kasvavaan ongelmaan, joka koskee erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. 25-34-vuotiaista miehistä jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä.

- Maksuhäiriöaloitteella voidaan vapauttaa panttivankeja. Toteutuessaan monet ihmiset saavat tässä uuden alun ja välttyvät asunnottomuuden kaltaisilta äärimmäisiltä ongelmilta, jotka nykyisellään voivat seurata vielä vuosiakin sen jälkeen kun velat on maksettu, Myllykoski sanoo.

Lakialoitteen myötä maksuhäiriömerkintöjä ei enää automaattisesti säilytettäisi kahdesta neljään vuoteen vaan merkintä poistuisi kun velan maksaa. Lisäksi ulosottomiehelle säädettäisiin velvollisuus tehdä peruuttamisilmoitus ilman velallisen erillistä pyyntöä.

- Monet ihmiset eivät ole edes tietoisia siitä, että maksuhäiriömerkinnän poistaminen edellyttää omaa ilmoitusta, jolloin ne jäävät tarpeettomasti roikkumaan. Peruuttamisilmoituksien automatisoinnin ei pitäisi olla mahdotonta nykyaikana, Myllykoski toteaa.

Myllykosken mukaan maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoinen säilyttäminen velkansa maksaneilla henkilöillä on ilmeinen epäkohta, jonka korjaamisen lisäksi tarvitaan myös ongelman juurisyihin puuttumista.

- Ylivelkaantuminen on laaja-alainen ongelma, jonka ratkaisemiseksi Vasemmistoliitto on vaatinut laajaa keinovalikoimaa sosiaalisesta luototuksesta kohtuuhintaiseen asumiseen. Nyt käsillä oleva aloite on tärkeä lähtölaukaus sille, että ongelma otetaan vihdoinkin vakavasti.