Lakivaliokunta kehoittaa oikeusministeriötä viemään maksuhäiriöaloitetta eteenpäin

Eduskunnan lakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan edellyttänyt hallituksen arvioivan ulosoton suojaosuusjärjestelmän, maksuhäiriötietojen säilytysaikojen ja sosiaalisen luototuksen kattavuuden kehittämistarpeet.

Viime vuonna 138 kansanedustajan kanssa allekirjoittamamme lakialoitteen tiimoilta valiokunta on lähestynyt oikeusministeriötä kirjeellä, jonka mukaan luottotietorekisteriin merkittävien maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja tulee uudelleenarvioida kiireellisesti.

Kun lakivaliokuntakin nyt kehoittaa oikeusministeriötä viemään maksuhäiriöaloitetta eteenpäin niin nyt on toimenpiteiden aika. Maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluonteinen säilyttäminen vuositolkulla velkansa maksaneilla henkilöillä ei voi jatkua.

 

Lakivaliokunta kiinnittää huomiota kuluttajien velkaongelmien ennalta estämisen ja vähentämisen tehostamiseen

Eduskunnan lakivaliokunta kiinnittää huomiota tarpeeseen tehostaa kuluttajien velkaongelmien ennalta estämistä ja vähentämistä. Lakivaliokunta on tänään hyväksynyt yksimielisen lausunnon hallituksen esityksestä, jonka tarkoituksena on kohtuullistaa kuluttajaluottojen hinnoittelua ja vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia (LaVL 33/2018 vp - HE 230/2018 vp).

Lakivaliokunta kannattaa esitykseen sisältyviä muutosehdotuksia, mutta tekee lausunnossaan talousvaliokunnalle kolme lausumaesitystä, joissa hallituksen edellytetään jatkossa muun muassa arvioivan ulosoton suojaosuusjärjestelmän, maksuhäiriötietojen säilytysaikojen ja sosiaalisen luototuksen kattavuuden kehittämistarpeet.

Lisäksi lakivaliokunta on lähettänyt oikeusministeriölle kirjeen, jonka mukaan luottotietorekisteriin merkittävien maksuhäiriötietojen säilytysaikoja tulee arvioida kiireellisesti ottaen tasapainoisesti huomioon velallisten ja velkojien edut samoin kuin yhteiskunnassa ja luottomarkkinoilla luottotietolain voimaantulon jälkeen tapahtuneet muutokset. Kirjeen taustalla on luottotietolain muuttamista koskeva lakialoite (LA 28/2018 vp).

 

Lausunto on luettavissa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LaVL_33+2018.aspx

Yksi kommentti aiheesta “Lakivaliokunta kehoittaa oikeusministeriötä viemään maksuhäiriöaloitetta eteenpäin

Comments are closed.