Kotimainen ruokaketju yksiin käsiin

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 26.9.2017
Julkaistavissa heti

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski (vas.) on tyytyväinen päätökseen ruoka-asiamiehen viran perustamisesta. Myllykosken mukaan on positiivista, että koko ruokaketju saadaan yksiin käsiin, mitä tukee maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) aiemmin esittämä uuden Ruokaviraston perustaminen.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti tänään asettavansa työryhmän, jonka tehtävänä on luoda pohja hallituksen esitykselle elintarvikemarkkinalaiksi. Toimeksiantoon kuuluu myös ruoka-asiamiehen viran valmistelu.

Ministeriö tarttui asiassa kiitettävästi eduskunnan tahtotilaan parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta. Eduskunta nosti tuottajien heikon aseman esiin ruokapoliittisesta selonteosta antamassaan kannanotossa ja tämä ongelma tulee korjata kestävällä tavalla, Myllykoski sanoo.

Myllykosken mukaan on lisäksi tärkeää, että työryhmään nimetään myös elintarvikealan palkansaajien edustaja.

Ruokaviraston perustamisesta tiedotettiin elokuussa. Uusi virasto muodostetaan Elintarviketurvallisuusvirastosta, Maaseutuvirastosta ja osasta Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta. Uuden viraston toiminta käynnistyy vuonna 2019.

Suomalaisen ruokaketjun muodostaa koko elintarvikeala tuottajista teollisuuteen, työntekijöihin, kauppaan, ruokapalveluihin ja kuluttajiin. On perusteltua, että ruokaketju nähdään kokonaisuutena ja tämän kannalta ruoka-asiamiehen viran ja uuden viraston perustaminen ovat tervetulleita uudistuksia, Myllykoski summaa.

Lisätietoa:

Kansanedustaja Jari Myllykoski
Puh. (09) 432 3119
jari.myllykoski@eduskunta.fi