Harmaan talouden ja alipalkkauksen kitkeminen on rehellisen yrittäjän etu

Viime viikolla Helsingin Sanomissa uutisoitiin järkyttävästä nepalilaisissa ravintoloissa paljastuneesta vyyhdistä, jossa heikossa asemassa olevia työntekijöitä on käytetty törkeästi hyväksi ja työolosuhteet ovat olleet ihmisarvoa loukkaavia. Tästä virinnyt keskustelu mm. alipalkkauksen kriminalisoinnista ja ammattiliittojen kanneoikeudesta on tervetullutta, mutta samalla on ihmeteltävä miksi osa oikeistosta on lähtenyt jarruttamaan näitä välttämättömiä uudistuksia.

Nimenomaan rehellinen yrittäjä kärsii jos kilpailija saa epäreilua etua markkinoilla polkemalla työvoimakustannuksia ja kiertämällä veroja. Työehtosopimuksen mukaisen palkan maksaminen pitäisi olla itsestäänselvyys. Tähän liittyy myös harmaa talous, jonka kitkeminen lähes pysähtyi edellisellä hallituskaudella. Rakennusalalla käyttöön otettua pakollista veronumeroa ei ole laajennettu, vaikka tällä uudistuksella verotuloja saatiin lisää yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaus siitä, että veronumeron käyttöä laajennetaan mm. majoitus- ja ravitsemusalalle, kiinteistöpalvelualalle, telakkateollisuuteen, teknologiateollisuuteen sekä sosiaali- ja terveysalalle. Myös verohallinnon suositteleman ns. fiskaalisen kassajärjestelmän käyttöönotolla voitaisiin arvioiden mukaan kasvattaa verotuloja 120-140 miljoonaa euroa vuodessa.

Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö ei rajoitu pelkästään ravintola-alalle vaan on nyt iso ongelma mm. telakoilla. Työvoiman saatavuusharkinnan poistaminen pahentaisi tilannetta entisestään ja olisi siten kestämätöntä. Sen sijaan työehtojen ennakko- ja jälkivalvontaa tulisi parantaa merkittävästi ja tilaajavastuuta uudistaa ketjuvastuuksi. Aluehallintovirastojen työsuojelun riittämättömät resurssit nousivat esiin viimeistään vanhuspalveluiden laiminlyöntien kohdalla. Tämä asia on hoidettava kuntoon ja rahoituskin siihen on olemassa kun harmaata taloutta torjuvia uudistuksia lähdetään viemään eteenpäin.

Julkaistu 3.4.2019 Länsi-Suomi -lehdessä.