Hallituksen huomioitava työelämän tasa-arvo ja työurien pidentäminen

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 25.9.2015
Julkaistavissa heti

Vasemmistoliiton kansanedustajat Jari Myllykoski, Katja Hänninen ja Markus Mustajärvi ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hallituksen kaavailemista sairausajan palkan leikkauksista. Edustajat katsovat, että esitetyt toimet heikentäisivät rajusti työelämän tasa-arvoa ja uhkaisivat työurien pidentämistavoitteen toteutumista.

– Matalapalkkaisissa osa-aikatöissä ensimmäisen sairauspäivän palkan menetys iskisi kohtuuttomasti työntekijän toimeentuloon. Ei ole kohtuullista, että esimerkiksi 300 euron viikkotyönansioista lähtee kolmannes tai puolet pois sairastumisen takia, kansanedustajat sanovat.

Hallitus on esittänyt, että ensimmäinen sairauspäivä olisi jatkossa kokonaan työntekijän vastuulla. Seuraavat päivät aina yhdeksänteen asti olisivat 80-prosenttisesti työnantajan ja 20-prosenttisesti työntekijän vastuulla. Kymmenennestä päivästä lähtien sairausajan kustannuksista vastaisi Kela.

– Tällä hetkellä useat työehtosopimukset, kuten teknologiateollisuuden, takaavat työntekijälle sairausajan palkan niiltä työpäiviltä, jotka ovat 56 kalenteripäivän sisällä sairastumisesta, kansanedustajat huomauttavat.

Uudistus merkitsisi selvää heikennystä työntekijöiden toimeentuloon, mikäli kymmenennestä sairauspäivästä eteenpäin työntekijä saisikin vain Kelan sairauspäivärahan. Esimerkiksi Metalliliiton keskituntiansioilla mitattuna 56 kalenteripäivää sairastanut menettäisi nykytilanteeseen nähden arviolta 1000 euroa.

– Haluamme hallitukselta selvityksen siitä, sormeileeko se työehtosopimusten mahdollisuutta määrittää sairausajan palkka.

Pidempiä sairauspoissaoloja tulee etenkin ikääntyneille työntekijöille, joilla on kulumia ja leikkauksia. Kansanedustajat uskovatkin, että toteutuessaan hallituksen esitykset vaarantaisivat tavoitteen työurien pidentämisestä.
– Hoitamalla sairaudet ja viat kuntoon ihminen pystyy jatkamaan työelämässä pidempään. Mennäänkö nyt siihen, että leikkaamalla sairausajan toimeentuloa hallitus estää tämän, kansanedustajat kysyvät.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Lisätietoa:

Kansanedustaja Jari Myllykoski
Puh. (09) 432 3119
jari.myllykoski@eduskunta.fi