Kuvia

EU:n liikesalaisuusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano uhkaa työntekijöiden oikeusturvaa ja perusoikeuksia. Asiaa selvittäneen työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän mietintö mahdollistaisi palkansaajajärjestöjen mukaan sen, että työntekijän oikeutta kertoa liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja esimerkiksi ammattiliittonsa juristille rajoitettaisiin. Näin siinäkin tapauksessa, että työntekijä olisi joutunut riitatilanteeseen, joka koskisi juuri työsuhdetta ja liikesalaisuuksia.

Tällainen työntekijän oikeuden rajoittaminen oikeudelliseen apuun olisi ennennäkemätön hyökkäys työntekijän oikeuksia vastaan.

Hallituksella on vielä mahdollisuus ottaa kaikkien palkansaajakeskusjärjestöjen kriittiset kannat huomioon ja muuttaa lakiesitystä niin, että työntekijän oikeusturva ei vaarannu. Toivottavasti hallitus näin myös toimii, sillä muuten vaarana on paluu synkkään isäntävallan aikaan työoikeuksissa.

Jaa tästä kuva Facebookissa

Uusi eläinlaki -kirjan toimittajista vasemmalla Laura Uotila ja oikealla Veikka Lahtinen.

Eduskunnassa järjestettiin tänään keskustelutilaisuus eläinsuojelulain uudistuksesta. Mukana keskustelemassa olivat mm. Uusi eläinlaki -kirjan toimittajista Veikka Lahtinen ja Laura Uotila.

Totesin tilaisuuden avauspuheenvuorossa, että eläinsuojelulain uudistus on korkea aika toteuttaa. Nostin esiin koiraharrastajan näkökulmasta eläinten jalostukseen liittyvät kysymykset.

Lisäksi muistutin, että käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus koskee myös eläinlääkäripalveluita. On turvattava eläinlääkäripalveluiden saatavuus myös hyötyeläinten kohdalla haja-asutusalueilla.

Keskustelun videotallenteen voi katsoa Animalian Facebook-sivujen kautta: