Tiedotteet

Kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Myllykosken mielestä Suomessa on syytä keskittyä raideliikenteen palvelun parantamiseen sen pilkkomisen sijaan. Myllykoski piti tiistaina eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Myllykosken mukaan Sipilän johtama hallitus haluaa taas kerran perustella kilpailuttamisia EU:n vaatimuksilla, vaikka perustetta tähän ei ole.

Olemme Suomessa jo tehneet EU:n edellyttämät toimet rataverkon hallinnan ja harjoittamisen sekä koulutusjärjestelmän ja turvallisuusjärjestelmän eriyttämisestä.

Meillä on siis erityinen peruste jatkaa Suomessa VR:n liikennöinnillä, ja keskittyä palvelun parantamiseen sen pilkkomisen sijaan, Myllykoski sanoi.

...lue lisää

1 kommentti

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 29.9.2017
Julkaistavissa heti

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) ei hyväksy eduskunnassa tehtyä lakialoitetta työvoiman tarveharkinnan poistamisesta. Myllykosken mukaan tarveharkinnan poisto lisäisi riskiä alipalkkaukseen ja muuhun harmaaseen talouteen.

Tarveharkinta tarkoittaa sitä, että EU- ja ETA- maiden ulkopuoliset työntekijät voivat saada työluvan Suomeen vain, jos viranomaisten tulkinnan mukaan kyseisiä ammatinharjoittajia ei ole Suomessa saatavilla. ...lue lisää

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 26.9.2017
Julkaistavissa heti

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski (vas.) on tyytyväinen päätökseen ruoka-asiamiehen viran perustamisesta. Myllykosken mukaan on positiivista, että koko ruokaketju saadaan yksiin käsiin, mitä tukee maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) aiemmin esittämä uuden Ruokaviraston perustaminen. ...lue lisää

1 kommentti

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 7.9.2017
Julkaistavissa heti

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) tukee pääkaupunkiseudun sanomanlehden jakajien lakkoa. Myllykoski vaatii valtion omistamaa Postia luopumaan varhaisjakelijoiden palkkoja rajusti leikkaavasta työehtoshoppailustaan. Jakajien palkkoja uhkaa 20–60 prosentin leikkaus, kun Postin uuteen tytäryhtiöön siirtämät varhaisjakelijat siirretään uuden työehtosopimuksen piiriin.

Varhaisjakelijoiden työ ei uuden yhtiön myötä muutu. Heidän siirtämisensä työehtosopimuksesta toiseen on työnantajan mielivaltaa ja tarkoitushakuista työehtoshoppailua, Myllykoski sanoo.

...lue lisää