Author Archives: Jari Myllykoski

Oikeusministeriön virkamiehet pitää saada ripeästi töihin maksuhäiriömerkintärekisterilain uudistamiseksi Hallitusohjelman hengen ja Eduskunnan enemmistön tahdon mukaisesti.

Tämänpäiväisen YLEn uutisen maksuhäiriömerkinnöistä ja arvion niiden kasvusta pitää herättää toimimaan, selkää ei saa kääntää. Häpeärekisteri pitää poistaa velkansa maksaneilta, ja siten mahdollistaa ihmisten osallistuminen yhteiskuntaan ilman poissulkevia rajoitteita.

...lue lisää

Oikeusministeriön virkamiehet pitää saada ripeästi töihin maksuhäiriömerkintärekisterilain uudistamiseksi Hallitusohjelman hengen ja Eduskunnan enemmistön tahdon mukaisesti.

Tämänpäiväisen YLEn uutisen maksuhäiriömerkinnöistä ja arvion niiden kasvusta pitää herättää toimimaan, selkää ei saa kääntää. Häpeärekisteri pitää poistaa velkansa maksaneilta, ja siten mahdollistaa ihmisten osallistuminen yhteiskuntaan ilman poissulkevia rajoitteita.

Eduskunnassa on tehty viime ja tällä vaalikaudella lakialoite, jonka tarkoituksena on korjata yleinen ongelma, jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää vielä siinäkin vaiheessa, kun velka on maksettu. Lakialoitteissa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten, että maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotietorekisteristä aina heti, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut. Molemmilla kerroilla lakialoitteen on allekirjoittanut yli sata Kansanedustajaa yli puoluerajojen.

On päivänselvää, että koronakriisi lisää voimakkaasti velkaantumista ja sen myötä lisääntyvät maksuhäiriömerkinnät. Siksikin uudistusta tarvitaan pikaisesti.

Tällä vaalikaudella eduskunnan Talousvaliokunta käsitteli Hallituksen esitystä HE 53/2020 vp (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_12+2020.aspx) kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluville luotoille paitsi hyödykesidonnaisille luotoille asetettaisiin tilapäinen 10 prosentin korkokatto. Esityksen mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä muutettaisiin väliaikaisesti COVID-19 -epidemiaan liittyvän poikkeustilan vuoksi. Tässä yhteydessä valiokunta laati maksuhäiriömerkintää koskevan lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti, tulee poistaa rekisteristä 1 kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta. Lainsäädäntöesitykset on tuotava eduskuntaan viimeistään vuoden 2021 kevätistuntokauden aikana.”

Nyt on välttämätöntä kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Suomalaisten suojeleminen koronavirukselta on edellyttänyt nopeita päätöksiä ja suoraviivaista toimeenpanoa. Sitä olemme myös saaneet. Joissain kohdin paremminkin olisi voinut tehdä ja niissä asioissa läksyt pitää lukea. Vielä emme ole kuivilla.

Suomi on kuitenkin onnistunut kansainvälisessä vertailussa monella rintamalla hyvin. Osansa ovat tehneet työmarkkinaosapuolet, jotka heti maaliskuussa pääsivät yhteisymmärrykseen toimista, joilla yrityksissä voitiin vastata rajoitustoimien aiheuttamaan kysynnän romahtamiseen.

...lue lisää

Teinpä kirjallisen kysymyksen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle siitä, miksi EU:n lintudirektiiviä ei sovelleta Suomessa kuten naapurimaissamme.* Merimetsojen, kuten myös valkoposkihanhien, häirintään aiheuttamiensa haittojen ehkäisemiseksi on meillä erittäin vaikeaa saada poikkeuslupia.

...lue lisää